Informacje parafialne

          Na tej stronie znajdują się ważniejsze ogłoszenia dotyczące życia parafii. Jeżeli jesteś parafianinem, nie musisz już zaglądać do gablotki przy kościele. Częściowo w tej witrynie znajdą się informacje, których musiałbyś tam szukać. Gablotka przyszła do Ciebie! :-)



Wersja gazetki nr 301 do druku




„Czuwajcie i módlcie się” – jak kiedyś uczniów, dziś nas prosi Jezus

Dobrze nam są znane słowa Pana Jezusa wypowiedziane przed męką w Ogrodzie Oliwnym. Dobrze też pamiętamy, że uczniowie nie sprostali tej prośbie Mistrza – nie rozumiejąc powagi sytuacji, zamiast modlić się i czuwać, spali.
Kiedy zbliżają się przeżywane każdego roku w liturgii Koś-cioła święte dni męki, śmierci i Zmartwychwstania Pana, warto chyba przypomnieć sobie to wezwanie Chrystusa – dziś kierowane do każdego i każdej z nas, by nie „przespać” tego czasu, by inne sprawy nie okazały się ważniejsze.


Przedświąteczny czas na sakrament Pokuty:

- w sobotę (12.04.) w godz. 16.30 – 17.30 okazja do spowiedzi św. dla dzieci;
- przed Mszami św. w niedzielę i w tygodniu;
- od wtorku (15.04.) do soboty w godz. 7.30 – 9.00 (ale w czwartek 7.00 – 8.30);
- w środę (16.04.) w godz. 15.00 – 18.00 będą księża z sąsiedztwa;
- w Wielki Piątek w godz. 22.00 – 24.00.


Godziny adoracyjne przy Ciemnicy i Bożym Grobie

Wielki Czwartek i Wielki Piątek
do 20.00 – chętni po liturgii
20.00 – mężczyźni
21.00 – młodzież

Wielki Piątek
7.00 – Ciemna Jutrznia, a po niej chętni
8.00 – Szczedrzyk (Opolska i boczne)
9.00 – Szczedrzyk (Ozimska i boczne)
10.00 – Antoniów i Jedlice
11.00 – dzieci (chętna młodzież)
12.00 – Pustków
13.00 – Niwki
14.00 – mniejszość niemiecka
16.00 – ci, którzy wcześniej nie mogli

Wielka Sobota
7.00 – Ciemna Jutrznia, a po niej chętni
8.00 – Pustków
9.00 – Niwki
10.00 – Antoniów i Jedlice
11.00 – dzieci (chętna mlodzież)
12.00 – chętni po błogosław. pokarmów
13.00 – Szczedrzyk (boczne ulice)
14.00 – mniejszość niemiecka
15.00 – chętni po błogosł. pokarmów
16.00 – Szczedrzyk (w kier. Ozimka)
17.00 – Szczedrzyk (w kier. Opola)
(Kto nie może przyjść w wyznaczonej godzinie, niech wybierze dogodną.)


Porządek nabożeństw:



NIEDZIELA
V Wielkiego Postu
6.04.2014
7.30 (niem.) przez wstaw. Matki Bożej Bolesnej w int. kobiet z Antoniowa
10.00 za ++ rodziców Jana i Petronelę Czech, + syna Antoniego Kokot, + brata Jerzego Czech, ++ zięciów Jerzego i Marcina, za ++ z pokrew.
15.15 Gorzkie Żale – Koronka do Miłosierdzia Bożego
16.00 do B.Op. dziękcz. za otrzym. łaski – z prośbą o dalszą opiekę Boża i zdrowie w 15 roczn. ślubu Sabiny i Adama
PONIEDZIAŁEK
7.04.2014
7.00 za ++ rodziców Łucję i Jana Pytel, za ++ z pokrew. z obu stron
WTOREK
8.04.2014
18.00 za + matkę Magdalenę Kotula, + ojca Leonarda, ++ braci i siostry z rodzin Solga – Halupczok – Matysek
Różaniec za młode pokolenie, rodziny i o powołania
ŚRODA
9.04.2014
7.00 za + żonę i matkę Hildegardę Wodara, jej ++ braci Wincentego, Huberta i Wilhelma, ++ rodziców Stanisława i Paulinę Bul, za ++ teściów Cecylię i Romana Wodara, ++ rodziców Janinę i Edwarda Burza – o zdrowie i błog. B. w rodzinie
16.00 za ++ rodziców Annę i Augusta Plotnik, + brata Jerzego, + teścia Józefa Konieczko i + szwagierkę Małgorzatę
CZWARTEK
10.04.2014
18.00 1) dziękcz. za otrzym. łaski – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Joachima Jaguś i w rodzinie córki
2) dziękcz. z ok. 70 urodzin Edeltraudy – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
PIĄTEK
11.04.2014
7.00 za + Helenę Kansy w 30 dniu po śmierci
- Droga Krzyżowa -
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.15 Droga Krzyżowa
18.00 za ++ rodziców Wiktorię i Piotra Czech, ich + syna Jana, za + matkę Klarę Cedzich i ++ z pokrew.
SOBOTA
12.04.2014
8.00 dziękcz. z ok. 30 urodzin Anety – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie oraz za + ojca Huberta/TD>
18.00 za + męża i ojca Reinholda Czichon, ++ rodziców Marię i Piotra Halupczok, ++ teściów, braci i szwagra, za ++ z pokrew.
NIEDZIELA
VI Wielkiego Postu
Palmowa
13.04.2014
7.30 (niem.) za + męża i ojca Waldemara Nowak, ++ rodziców Jana i Annę Matysek, ++ teściów Agnieszkę i Pawła Nowak, ++ braci ks. Antoniego i Georga, ++ szwagrów Wernera, Antoniego i Józefa
10.00 1) dziękcz. z ok. 50 urodzin Marka – z prośbą o zdrowie, błog. Boże i potrzebne łaski
2) za roczne dziecko: Helena Frydel – za rodziców i chrzestnych
15.15 Gorzkie Żale – różaniec fatimski
16.00 za + męża Józefa Lakota, ++ teściów Florentynę i Karola, ++ rodziców Paulinę i Stanisława Wiesiołek, za ++ z pokrew.
PONIEDZIAŁEK
14.04.2014
7.00 za + Elżbietę Zyla, jej + syna Krzysztofa, + męża Ewalda, za ++ z rodziny Blasik
WTOREK
15.04.2014
18.00 dziękcz. w 5 roczn. ślubu Sabiny i Adriana – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
Różaniec za młode pokolenie, rodziny i o powołania
ŚRODA
16.04.2014
7.00 za + siostrę Annę Bonk (z ok. urodzin)
16.00 za ++ teściów Florentynę i Piotra, + męża Rajnera – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
WIELKI
CZWARTEK
17.04.2014
16.00 za żyjących i zmarłych kapłanów i siostry zakonne pochodzących z naszej parafii i tych, którzy tu pracowali
18.00 za parafian oraz o powołania do służby Bożej z naszej parafii – procesja do Ciemnicy i adoracja
WIELKI
PIĄTEK
18.04.2014
7.00 Ciemna Jutrznia – adoracja w Ciemnicy – okazja do sakramentu Pokuty
15.00 Liturgia Męki Pańskiej – dla dzieci i osób starszych
17.15 Droga Krzyżowa
18.00 Liturgia Męki Pańskiej – procesja do Bożego Grobu i adoracja
22.00 - 24.00 okazja do sakramentu Pokuty
WIELKA
SOBOTA
19.04.2014
7.00 Ciemna Jutrznia – adoracja w Bożym Grobie – okazja do sakram. Pokuty
12.00 błogosławienie pokarmów wielkanocnych
15.00 błogosławienie pokarmów wielkanocnych
18.00 zakończenie adoracji
21.30 Uroczysta Wigilia Paschalna – procesja rezurekcyjna (świece!)
NIEDZIELA
WIELKANOCNA
20.04.2014
7.30 (niem.) za ++ rodziców Agnieszkę i Ericha Feliks, + brata Adriana, ++ dziadków i ++ z pokrew.
10.00 dziękcz. w 50 roczn. ślubu Marii i Tomasza Joniec – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci
15.15 nieszpory wielkanocne
16.00 1) dziękcz. z ok. 18 urodzin Anny – z prośbą o dary Ducha Świętego, zdrowie i błog. Boże w rodzinie
2) za roczne dziecko: Eliza Czyrnia, za rodziców i chrzestnych



Zapowiedzi przedmałżeńskie

Roman BRONDER, s. Ditra (Pustków)
Agnieszka MROCHEŃ c. Jana (Pustków)


Nasze życie parafialne

Bóg zapłać za ofiary składane dziś na potrzeby Diecezji i Seminarium.
O godz. 15.15 Gorzkie Żale – z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W Ozimku o godz. 18.00 droga Krzyżowa ulicami miasta – z modlitwą za rodziny.
W poniedziałek o godz. 18.00 w kościele spotkanie dla rodziców dzieci przed I-szą Komunią świętą.
We wtorki po Mszy św. modlitwa różańcowa za młodzież, rodziny i o powołania.
Spotkanie przed Bierzmowaniem: kl. III gimn. we wtorek o g. 19.15.
W środę o godz. 16.00 Msza św. szkolna – z Drogą Krzyżową dla dzieci.
W środę o godz. 17.30 przedświąteczne spotkanie marianek, a o godz.18.00 – ministrantów i lektorów.
W czwartek o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej film religijny jako przygotowanie do głębszego przeżycia Triduum Paschalnego i każdej Mszy św.
W piątek po Mszy św. porannej i o godz. 17.15 Droga Krzyżowa, a o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę po Mszy św. porannej modlitwy Apostolstwa Dobrej Śmierci.
W przyszłą niedzielę przynosimy na Mszę św. palmy do błogosławienia, a przed kościołem będzie wielkanocny kiermasz Caritas-u.
W następnym Wielkim Tygodniu:
Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafialne. Za tydzień (w I-sze święto) – kolekta specjalna na spłacenie remontu organów – w środę, 16.04. oficjalny odbiór komisyjny.
O godz. 15.15 Gorzkie Żale – z różańcem fatimskim.
Msza św. szkolna w środę o godz. 16.00 (z Drogą Krzyżową dla dzieci).
W Wielki Czwartek od godz. 9.00 duszpasterskie odwiedziny chorych – proszę zgłosić.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15.
Liturgia Triduum Paschalnego: w Wielki Czwartek o godz. 16.00 i 18.00, w Wielki Piątek o godz. 15.00 i 18.00, Wigilia Paschalna w sobotę o godz. 21.30 – z procesją rezurekcyjną (zabieramy świece!).
Pamiętajmy o godzinach adoracyjnych w Ciemnicy i przy Bożym Grobie – plan podany jest obok w gazetce.
Błogosławienie pokarmów wielkanocnych – w sobotę o godz. 12.00 i 15.00.

**********************************************************

Rekolekcje dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych

Prowadzone są w Opolu w kościele OO Jezuitów (ul. O. J. Czaplaka) w dniach 6 – 9.04.
Szczegółowe informacje na plakacie w gablotce.
Ks. Bp A. Czaja zaprasza takie osoby do katedry w Opolu 13.04. o godz. 14.00.