Informacje parafialne

          Na tej stronie znajdują się ważniejsze ogłoszenia dotyczące życia parafii. Jeżeli jesteś parafianinem, nie musisz już zaglądać do gablotki przy kościele. Częściowo w tej witrynie znajdą się informacje, których musiałbyś tam szukać. Gablotka przyszła do Ciebie! :-)Wersja gazetki nr 359 do druku
Przed parafialnym Odpustem i Festynem

Coraz bliższy jest termin naszego tradycyjnego w połowie sierpnia parafialnego świętowania, do którego dołączają się licznie przybywający na ten czas goście. Odpust od lat odprawiamy 15 sierpnia, a gościem szczególnym i kaznodzieją będzie Ks. Dr Alfons Schubert, emerytowany proboszcz z Koźla i kapelan opolskiej policji. Wszyscy są zaproszeni na uroczystą sumę o godz. 11.00 – z udziałem sztandarów i dzieci sypiących kwiaty przed Najświętszym Sakramentem w procesji.
Festyn parafialny, organizowany od lat przez Caritas i Radę Parafialną pod hasłem „Odpusty Szczedrzyckie”, rozpocznie się w sobotę, 13 sierpnia i będzie trwał do odpustowego poniedziałku, 15 sierpnia – na placu św. Mikołaja.
Program Festynu wywieszony będzie na plakatach.
Jak co roku, jest serdeczna prośba do naszych parafian, aby przygotowali blachy ciasta do odpustowej konsumpcji. Prośba ta dotyczy szczególnie tych rodzin, które w ciągu roku, a czasem już od lat, korzystały z pomocy naszej grupy Caritas – jest okazja, aby przez ten wypiek po prostu trochę się odwdzięczyć.
Do udziału w Festynie wszyscy są serdecznie zaproszeni, zwłaszcza, że jest to okazja do wzajemnego poznania się, do paru chwil radości i odprężenia, a także do wparcia finansowego całorocznej działalności naszej grupy Caritas.


Sierpień – miesiąc abstynencji i trzeźwości

Od lat polscy biskupi – z racji rocznic narodowych oraz wielu pieszych pielgrzymek na Jasną Górę – zachęcają wiernych, by miesiąc sierpień uczynić szczególnym czasem modlitwy w tych intencjach oraz podjętej ofiary rezygnacji z alkoholu.
Ma to ogromne znaczenie, gdy uświadomimy sobie, jak wielu naszych rodaków, zwłaszcza w młodym pokoleniu, jest uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych używek oraz jak bardzo z tego powodu cierpią ich dzieci i rodziny.


Agencja Pocztowa w Szczedrzyku

Od niedawna została uruchomiona w Szczedrzyku przy ul. Wspólnej (ostatnia w prawo przy wyjeździe w kierunku Ozimka) Agencja Pocztowa, prowadzona przez panią Karinę Piątek. Czynna jest w tygodniu w godzinach 8.30 – 15.00 i w sobotę: 9.00 – 12.00. Kontakt telefoniczny pod numerem 667130519. Tam m.in. trzeba będzie odbierać otrzymane awizo na przesyłki pocztowe.
Porządek nabożeństw:
NIEDZIELA
XVIII zwykła
31.07.2016
7.30 (niem.) za + matkę Franciszkę, poległego ojca Józefa, ich ++ rodzeństwo i dwcz.
10.00 ku czci św. Anny w int. mieszkańców Pustkowa
15.15 nieszpory niedzielne
16.00 za + Piotra Kanz w 10 roczn. śmierci, za ++ rodziców i teściów, za ++ z rodzin Koch – Kanz –Werner – Król – Liebner – Kotula
PONIEDZIAŁEK
1.08.2016
7.00 za + żonę i matkę Marię Loch, ++ rodziców Piotra i Małgorzatę, 2 ++ braci, ++ teściów, szwagrów i szwagierki
WTOREK
2.08.2016
10.00 pogrzeb: + Józef Czech (l.87) z ul. Jedlickiej
18.00 za ++ rodziców Martę i Fritza Hentschel, + ojca Józefa Lakota, ++ dziadków i ++ z pokrew.
(Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania)
ŚRODA
3.08.2016
7.00 za ++ rodziców Willenhart – Bernet
CZWARTEK
4.08.2016
18.00 dziękcz. z ok. 50 urodzin Reginy – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
PIĄTEK
5.08.2016
7.00 w int. czcicieli Najśw. Serca P. Jezusa – o powołania – za dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 za ++ rodziców Jerzego i Małgorzatę oraz Gerharda i Elżbietę, za + siostrę Marię, + chrześniaka Henryka, za ++ z pokrew. Pasoń – Maibach – przez wstaw. MB Uzdrow. Chorych o zdrowie dla męża i całej rodziny
SOBOTA
6.08.2016
8.00 za + ojca Leonarda, + matkę Magdalenę, ich ++ rodziców, ++ brata i siostrę, za ++ z pokrew. Kotula – Solga
18.00 za zmarłych, poległych i zaginionych z Niwek
NIEDZIELA
XIX zwykła
7.08.2016
7.30 i>(niem.) dziękcz. za otrzym. łaski – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Grabowski
10.00 do B. Op. dziękcz. w 8 roczn. ślubu Anny i Aleksandra oraz 2 i 6 roczn. urodzin synów Marcina i Mateusza – przez wstaw. MB Uzdrow. Chorych z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie oraz o dary Ducha Świętego
15.15 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
16.00 dziękcz. z ok. urodzin Magdaleny Groniec – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
PONIEDZIAŁEK
8.08.2016
7.00 za ++ rodziców Jana i Paulinę Świętek, ++ teściów Józefa i Annę Panicz, + siostrę, ++ siostrzeńców i szwagrów – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
WTOREK
9.08.2016
18.00 dziękcz. z ok. 18 urodzin Szymona – o dary Ducha Świętego, zdrowie i błog. Boże, także w rodzinie
(Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania)
ŚRODA
10.08.2016
7.00 ----------
CZWARTEK
11.08.2016
18.00 za ++ rodziców Łucję i Józefa Świętek oraz Łucję i Augusta Gryc, ++ rodzeństwo i ++ z pokrew.
PIĄTEK
12.08.2016
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 za ++ Danutę i Piotra Sprusińskich
SOBOTA
13.08.2016
8.00 za roczne dziecko: Wiktor Wiench, za rodziców i chrzestnych
17.15 fatimskie nabożeństwo różańcowe
18.00 za + męża i ojca Jana Piechota, ++ rodziców Koszyk – Piechota, + zięcia Piotra, ++ z pokrew. – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
NIEDZIELA
XX zwykła
14.08.2016
7.30 (niem.) za zmarłych, poległych i zaginionych z Antoniowa
10.00 dziękcz. z ok. 70 urodzin Heleny – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci, za + męża Brunona
15.15 nieszpory niedzielne
16.00 dziękcz. w roczn. ślubu Małgorzaty i Mirosława – o zdrowie i błog. Boże w rodzinieOdpust Porcjunkuli ku czci NMP Anielskiej

Słowo „Porcjunkula” oznacza dosłownie „małą cząsteczkę – skrawek ziemi”, który w XIII wieku otrzymał św. Franciszek od Benedyktynów. Ale bardziej oznacza to słowo małą kapliczkę, dziś stojącą wewnątrz bazyliki MB Anielskiej na przedmieściach Asyżu. To miejsce związane jest z życiem i śmiercią św. Franciszka, zaś dzień wspomnienia liturgicznego MB Anielskiej (2 sierpnia) związany jest z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. Nie jest to odpuszczenie grzechów, bo ono dokonuje się w konfesjonale, ale chodzi o odpuszczenie wszystkich konsekwencji grzechów, przez które człowiek oddala się od Boga i od wspólnoty. Przez zasługi Chrystusa i świętych, Kościół „likwiduje” to duchowe zło i na nowo stawia człowieka w pełni bliskości Boga. Taki odpust można uzyskać dla siebie lub dla kogoś ze zmarłych – żyjący na świecie sami muszą wziąć odpowiedzialność za swoje zbawienie.
Warunkiem uzyskania Odpustu jest przyjęta czystym sercem Komunia św. oraz odmówienie modlitwy Ojcze nasz … i Wierzę w Boga …, a także dowolnej modlitwy na intencje bliskie sercu Ojca Świętego. Ten odpust można uzyskać w dniu 2 sierpnia lub w poprzedzającą albo następującą niedzielę, ale tylko jeden raz.


Nasze życie parafialne

Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafialne. Za tydzień kolekta na Diecezję i Seminarium, a przed kościołem na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.
Niedzielne nieszpory o godz. 15.15.
Zachęta do udziału w Mszach św. w tygodniu.
We wtorek o godz. 10.00 pogrzeb + Józefa Czech (l.87) z ul. Jedlickiej, a po Mszy św. wieczornej Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania.
Przed I-szym piątkiem miesiąca zachęta do sakram. Pokuty – okazja do spowiedzi św. przez Mszami św.
W czwartek po Mszy św. Godzina święta z modlitwą o powołania.
W piątek będzie Msza św. o godz. 7.00.
W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę święto Przemienienia Pańskiego. Po Mszy św. porannej śpiewamy Godzinki ku czci NMP Niepokalanej z racji I-szej soboty miesiąca.

(w tygodniu po 7.08.):
O godz. 15.15 z racji I-szej niedzieli miesiąca nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Pamiętajmy o wakacyjnym porządku Mszy św. w tygodniu – zachęta do udziału.
We wtorek po Mszy św. Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania.
W środę o godz. 7.00 jest wolna intencja Mszy św. – można zamówić w zakrystii.
W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę po Mszy św. porannej modlitwy Apostolstwa Dobrej Śmierci.
O godz. 17.15 fatimskie nabożeństwo różańcowe – z modlitwą za pracujących za granicą i za ich rodziny.
W piątek od godz. 8.30 duszpasterskie odwiedziny chorych w domach – przed Odpustem.
Można się zapisywać do udziału w Pieszej Pielgrzymce Opolskiej – od 15 sierpnia. Zaproszenie do grupy „1 żółta”, w której pielgrzymuje dekanat Ozimek. To już ostatni tydzień zapisów.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Mariusz HADASZ, s. Wernera (Szczedrzyk)
Jessica WIESCHOLEK – HADASZ, c. Adriana (Szczedrzyk)


I Ty możesz uratować komuś życie

To zawołanie, z dopowiedzeniem „Pokonajmy nowotwory krwi” jest wizytówką Fundacji powołanej do gromadzenia potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Poruszeni chorobą p. Barbary przygotowujemy taką akcję w naszej parafii na niedzielę 21 sierpnia br. w godzinach 10.00 – 16.00. Dawcą może zostać osoba od 18 do 55 roku życia, która nie przebyła poważnej choroby – wyszczególnienie tychże na plakatach i w ulotkach. Pobrania komórek macierzystych dokonuje się bądź z krwi obwodowej (80% przypadków), bądź też z talerza kości biodrowej. Wszystkie osoby, które oddały w tym celu krew, są umieszczone w międzynarodowym banku dawców i oczekują na pacjenta z odpowiednim kodem genetycznym.