Informacje parafialne

          Na tej stronie znajdują się ważniejsze ogłoszenia dotyczące życia parafii. Jeżeli jesteś parafianinem, nie musisz już zaglądać do gablotki przy kościele. Częściowo w tej witrynie znajdą się informacje, których musiałbyś tam szukać. Gablotka przyszła do Ciebie! :-)Wersja gazetki nr 308 do druku
Niesiemy Chrystusa na krańce świata!
Akcja święty Krzysztof – 1grosz za 1 kilometr


Po raz piętnasty w naszej Ojczyźnie organizowany jest duszpasterski Tydzień św. Krzysztofa, w związku z Jego liturgicznym wspomnieniem 25 lipca. Ma on dwa oblicza.
Pierwszym jest nasza wspólna troska o poprawę bezpieczeństwa na drodze, a zwłaszcza o trzeźwość kierujących różnymi pojazdami i wszystkich poruszających się na drogach.
Dobrze wyraża to zawołanie Krajowego Duszpasterstwa Kierowców: „Kierujmy się miłością na drodze”. W tym duchu niech też wszyscy rowerzyści, w duchu miłości bliźniego, pomyślą o oświetleniu swych pojazdów.
Drugim obliczem tego Tygodnia jest troska o potrzeby misjonarzy i misjonarek, by wyposażyć ich w odpowiednie pojazdy do posługi misyjnej. Temu celowi służy akcja „1 grosz za 1 kilometr” bezpiecznie przejechanej drogi. Taka konkretna pomoc materialna pozwala każdego roku na zakup wielu środków transportu dla misji.


Porządek nabożeństw:
NIEDZIELA
XVI zwykła
20.07.2014
7.30 (niem.) za ++ rodziców Annę i Augusta Plotnik, + brata Jerzego, + teścia Józefa Konieczko, + szwagierkę Małgorzatę
10.00 za żyjących i zmarłych z rodzin Schneider – Panczyk
15.15 nieszpory niedzielne
16.00 za ++ rodziców Gertrudę i Gintra Szczyrba
PONIEDZIAŁEK
21.07.2014
7.00 dziękcz. za otrzym. łaski – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie oraz za + męża Wiktora, + córkę Krystynę, ++ z rodzin Kauczok – Gabryś – Mateja
WTOREK
22.07.2014
9.00 pogrzeb: + Krzysztof Pańczyk (l. 46) z Niemiec
18.00 za ++ rodziców Marię i Franciszka Janik, + siostrę Marię, ++ teściów Łucję i Tomasza Wieszołek – o zdrowie, błog. Boże i opiekę NMP w rodzinie i w rodzinach dzieci
Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania
ŚRODA
23.07.2014
7.00 dziękcz. z ok. 70 urodzin Ditra – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci
CZWARTEK
24.07.2014
18.00 za + męża i ojca Piotra Mateja, ++ rodziców z obu stron, + brata Józefa, ++ z pokrew. Buhl – Mateja – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodz. dzieci
PIĄTEK
25.07.2014
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 za ++ rodziców Anastazję i Józefa, + ciotkę Ludwinę, + brata Franciszka, + bratową Małgorzatę, ++ dziadków, za ++ z pokrew. Gryc – Ploch
SOBOTA
26.07.2014
8.00 ku czci św. Anny w int. matek i kobiet z Niwek – z prośbą o zdrowie, opiekę Bożą i błogosławieństwo
13.00 Msza św. ślubna: Kubiak – Wróbel
18.00 za + męża i ojca Alfreda Miroń, ++ z rodzin Świtala – Miroń – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
NIEDZIELA
XIV zwykła
27.07.2014
7.30 (niem.) dziękcz. za otrzym. łaski – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Ciasto i za + matkę Hildegardę
10.00 dziękcz. z ok. 60 urodzin Łucji – z prośbą o dalszą opiekę Bożą, zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci
15.15 nieszpory niedzielne
16.00 ku czci św. Anny za żyjących i ++ mieszkańców Pustkowa
PONIEDZIAŁEK
28.07.2014
7.00 dziękcz. z ok. 80 urodzin Anny – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie oraz w rodzinach dzieci i wnuków
WTOREK
29.07.2014
18.00 za + męża i ojca Krystiana (w dniu urodzin)
Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania
ŚRODA
30.07.2014
7.00 za + dziadka Michała Figaj, jego ++ rodziców i siostrę
CZWARTEK
31.07.2014
18.00 za + Piotra Kanz w 8 roczn. śmierci, ++ rodziców i teściów, za ++ z rodzin Koch – Kanz – Werner – Liebner – Kotula – Król
PIĄTEK
1.08.2014
7.00 w int. czcicieli Najśw. Serca P. Jezusa – o powołania – za dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 za ++ teściów Gertrudę i Domina Mrocheń, ich + syna Gerharda, za ++ z pokrew. Feliks – Mrocheń
SOBOTA
2.08.2014
8.00 za + żonę Marię Loch (w dniu urodzin), ++ rodziców Piotra i Małgorzatę Loch, 2 ++ braci, ++ teściów Jana i Agnieszkę Lauer, ++ szwagrów i szwagierkę
18.00 za + męża i ojca Jana Piechota, ++ rodziców Koszyk – Piechota, + zięcia Piotra i ++ z pokrew. – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
NIEDZIELA
XV zwykła
3.08.2014
7.30 (niem.) dziękcz. z ok. 50 urodzin – z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą oraz przez wstaw. MB Uzdrowienia Chorych o zdrowie dla męża
10.00 za ++ rodziców Martę i Fritza Hentschel, + ojca Józefa Lakota, + Marię Grysczyk, za ++ z pokrew.
15.15 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
16.00 za ++ rodziców Julię i Pawła Panic, + siostrę Elżbietę, + brata Georga, ++ teściów, + Gerharda Knop, jego ++ rodziców, za ++ z pokrew. Panic – Knop – Hillmann
PONIEDZIAŁEK
4.08.2014
7.00 za ++ rodziców Jana i Paulinę Świętek oraz Józefa i Annę Panicz, + siostrę, ++ siostrzeńców i szwagrów – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Panicz
WTOREK
5.08.2014
18.00 za + Gertrudę Wycisk w 1 roczn. śmierci
Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania
ŚRODA
6.08.2014
7.00 za + Leokadię Dudek w 30 dniu po śmierci
CZWARTEK
7.08.2014
18.00 dziękcz. z ok. 85 urodzin Józefa Czech – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
po Mszy św. modlitwa Godziny świętej i o powołania do służby Bożej
PIĄTEK
8.08.2014
15.00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa – Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 za + ojca Leonarda Kotula, + matkę Magdalenę, za ++ z pokrew. z obu stron
SOBOTA
9.08.2014
8.00 1) za ++ rodziców Jana i Klarę Zmuda, + siostrę Łucję, ++ teściów Bregula, + Norberta Panic – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
2) za + Annę Rogowski w 30 dniu po śmierci
18.00 dziękcz. z ok. 50 urodzin Rajmunda – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
NIEDZIELA
XVI zwykła
10.08.2014
7.30 (niem.) zza + Antoniego Cichoń w 1 roczn. śmierci
10.00 za ++ kolegów sportowców: Piotra Kołecko, Norberta Gola, Waltra Szepela, Jana Pałetko, Krzysztofa Sodzawiczny, Henryka Ozimek
15.15 nieszpory niedzielne
16.00 dziękcz. w 55 roczn. ślubu Heleny i Piotra Stach – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinach dzieci i wnukówNasze życie parafialne

Bóg zapłać za ofiary składane dziś na potrzeby parafialne.
O godz. 15.15 nieszpory niedzielne.
W Pustkowie od godz. 14.00 – Msza św. a potem festyn z okazji 20-lecia OSP Pustków (szczegóły na afiszu w gablotce).
Wakacyjny porządek Mszy św. w tygodniu – nie będzie w środę o godz. 16.00 i w piątek o godz. 7.00.
We wtorek o godz. 9.00 pogrzeb + Krzysztofa Pańczyk (l. 46) z Niemiec.
Po Mszy św. wieczornej różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania.
W piątki o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę urocz. św. Anny – Patronki Śląska.
Obchody kalwaryjskie na Górze św. Anny.
W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. błogosławienie pojazdów.
Można będzie złożyć ofiarę na transport w krajach misyjnych w ramach akcji „1 grosz za 1 kilometr” bezpiecznie przejechanej drogi.
Można się zapisywać na XXXVIII Pieszą Pielgrzymkę Opolską (18 – 23 sierpnia).
W następnym tygodniu (po 27.07.):
W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium.
Przed I-szym piątkiem miesiąca zachęta do sakram. Pokuty – przed Mszami św.
W piątek będzie Msza św. o godz. 7.00, a o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę po Mszy św. rannej śpiewamy Godzinki ku czci NMP Niepokalanej.
W następnym tygodniu (po 3.08.):
O godz. 15.15 nabożeństwo eucharystyczne z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W poniedziałek o godz. 7.00 wyjazd parafialnej pielgrzymki do sanktuariów wschodniej Polski.
W środę święto Przemienienia Pańskiego.
W czwartek po Mszy św. modlitwy Godziny świętej i o powołania do służby Bożej.
W sobotę po rannej Mszy św. modlitwy Apostolstwa Dobrej Śmierci.


Dzieciom, młodzieży i wszystkim wypoczywającym życzenia dobrych wakacji i bezpiecznych powrotów – Szczęść Boże!