Informacje parafialne

          Na tej stronie znajdują się ważniejsze ogłoszenia dotyczące życia parafii. Jeżeli jesteś parafianinem, nie musisz już zaglądać do gablotki przy kościele. Częściowo w tej witrynie znajdą się informacje, których musiałbyś tam szukać. Gablotka przyszła do Ciebie! :-)Wersja gazetki nr 326 do druku
Caritas dla rodziny – 71. Tydzień Miłosierdzia

Przed mającym się odbyć w Watykanie w październiku tego roku Zwyczajnym Synodem Biskupów poświęconym rodzinie, oczywistym jest temat tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia – potrzebuje bowiem współczesna rodzina zarówno duchowej (modlitewnej) jak i materialnej pomocy. Jako „Kościół domowy” ma do spełnienia decydującą rolę w realizacji zbawczej misji Chrystusa, stąd potrzeba różnorakiej pomocy tym rodzinom, które źle się mają.
Święty papież Jan Paweł II w 1998 roku w Rzymie, do biskupów polskich mówił:
„Uczyńcie wszystko, aby rodzina w Polsce nie czuła się osamotniona w wysiłkach o zachowanie swojej tożsamości, brońcie jej praw i podstawowych wartości ... nie pozwólcie, aby była krzywdzona i profanowana. Dobro społeczeństwa i Kościoła związane jest z dobrem rodziny”.
Ojciec Święty Franciszek nieustannie przypomina o uprzywilejowanym miejscu ubogich we wspólnocie ludu Bożego – tego materialnego i duchowego ubóstwa w wielu naszych rodzinach nie brakuje, stąd potrzeba „wyobraźni miłosierdzia” wobec wielu otaczających nas rodzin. Jest to ważne tym bardziej, że w wielu takich potrzebujących rodzinach są dzieci – najbardziej niewinne i najbardziej cierpiące.
Choć nagonka na Kościół w wielu polskich mediach nie ustaje, a może nawet wzrasta, to każdy, kto ma otwarte oczy i odrobinę uczciwego spojrzenia, wie dobrze, ile dobra ze strony organizacji kościelnych (zwłaszcza działania Caritas), a także osób prywatnych wspomaga trudne sytuacje wielu rodzin w potrzebie. Warto się w to dzieło, w ramach Tygodnia Miłosierdzia, włączyć – zarówno modlitwą (nie tylko w najbliższym tygodniu!) jak i konkretną pomocą materialną. W niedzielę, 19.04. br. kolekta przeznaczona będzie na działalność diecezjalnej Caritas. Natomiast w naszej świątyni, w najbliższym tygodniu ofiary pieniężne wspomagające działalność parafialnej grupy Caritas będzie można składać od wtorku do piątku po wieczornych Mszach św. Ponadto, jak co roku, przy bocznym ołtarzu św. Józefa można będzie składać do kosza artykuły żywnościowe i środki czystości (w osobnych opakowaniach), które będą rozdzielone potrzebującym rodzinom. Koniecznie pamiętajmy wszyscy jak najczęściej o modlitewnym wsparciu, tak pomagających, jak i potrzebujących pomocy. „Jaką miarą wy mierzycie, taką wam odmierzą” (Mt 7,2)+6


Porządek nabożeństw:
NIEDZIELA
II Wielkanocna
Biała
Miłosierdzia Bożego
12.04.2015
7.30 (niem.) za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Niesłony, + brata Georga, + ojca Waltra Pilarskiego, + siostrę Renatę i ++ z pokrew.
10.00 dziękcz. w 40 roczn. ślubu Marii i Joachima – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinie córki
15.15 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – modlitwa o pokój
16.00 dziękcz. – z prośbą o zdrowie, błog. Boże i dary Ducha Świętego w rodzinie Ludwika Wencke i w rodzinach dzieci
PONIEDZIAŁEK
13.04.2015
7.00 za + żonę i matkę Hildegardę Wodara, jej ++ braci Wincentego, Huberta i Wil-helma, ++ rodziców Paulinę i Stanisława Bul, ++ teściów Cecylię i Romana Wodara, za ++ rodziców Edwarda i Janinę Burza – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
18.00 nabożeństwo fatimskie – procesja ze świecami
WTOREK
14.04.2015
18.00 1) za ++ teściów Florentynę i Piotra, + męża Rainera, ++ rodziców Pawła i Annę, ++ braci Józefa i Jerzego, za + Antoniego
2) za + Kazimierza
(Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania)
ŚRODA
15.04.2015
7.00 za + Wernera Wiesberg w 1 roczn. śmierci
16.00 dziękcz. z ok. 70 urodzin Moniki Bul – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinie córki, za + męża Huberta
CZWARTEK
16.04.2015
18.00 dziękcz. w 30 roczn. ślubu Barbary i Joachima – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie oraz za roczne dziecko: Ksawery Ulrich, za rodziców i chrzestnych
PIĄTEK
17.04.2015
7.00 za ++ rodziców Annę i Augusta Plotnik, + brata Jerzego, ++ teściów Elżbietę i Józefa Konieczko, + szwagierkę Małgorzatę, ++ dziadków – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 za + męża i ojca Piotra Kala (z ok. urodzin)
SOBOTA
18.04.2015
8.00 dziękcz. z ok. 50 urodzin Alicji – o dalszą opiekę Bożą dla całej rodziny
14.00 Msza św. ślubna: Maibach – Galicki
16.00 (własny ksiądz) dziękcz. w 40 roczn. ślubu Jadwigi i Joachima Wiesbach – o zdrowie, błog. Boże i opiekę NMP w rodzinie i w rodzinach dzieci, a także w int. ks. Ernesta Kuroczik z ok. 38 roczn. święceń
18.00 za + Józefa Nowak (z ok. urodzin), jego + żonę Albinę, ++ córkę Gertrudę z mężem, za ++ z pokrew. Nowak – Bastek
NIEDZIELA
III Wielkanocna
Tydzień Biblijny
19.04.2015
7.30 (niem.) za + siostrę Annę Bonk (z ok. urodzin), za ++ rodziców i braci
10.00 dziękcz. w 55 roczn. ślubu Rity i Jana Czech – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie oraz w rodzinach dzieci i wnuków
15.15 nieszpory wielkanocne
16.00 za + męża Kazimierza Jakimiec w 25 roczn. śmierci, za ++ rodziców Hyla, ++ teściów, 2 ++ siostry i szwagrów
PONIEDZIAŁEK
20.04.2015
7.00 za ++ rodziców Łucję i Teodora Plotnik, ++ rodziców Joniec, za ++ Marię i Konrada Juraszek, + Gintra Bul, za ++ z rodzin Plotnik – Bul
WTOREK
21.04.2015
18.00 za ++ rodziców Agnieszkę i Leona Król, + męża Gintra Piekorz, ++ teściów, braci, 2 szwagrów, za ++ z pokrew. Król – Piekorz
(Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania)
ŚRODA
22.04.2015
7.00 dziękcz. – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Kotula i w rodzinach synów
16.00 dziękcz. z ok. 18 urodzin Mikołaja – o dary Ducha Świętego, zdrowie i błog. Boże w rodzinie
CZWARTEK
23.04.2015
18.00 dziękcz. za otrzym. łaski z ok. 50 urodzin Teresy – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
PIĄTEK
24.04.2015
7.00 za + żonę Marię Loch
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 dziękcz. z ok. 85 urodzin Zofii oraz 60 urodzin Helgi – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
SOBOTA
25.04.2015
7.30 procesja błagalna o urodzaje ziemskie
8.00 za + męża i ojca Reinholda Czichon, za ++ rodziców i teściów, ++ rodzeństwo, za ++ z rodzin Czichon – Halupczok
14.30 Msza św. ślubna: Leszczyński – Zielińska
18.00 dziękcz. w 30 roczn. ślubu Rozwity i Norberta – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinie syna
NIEDZIELA
IV Wielkanocna
Dobrego Pasterza
26.04.2015
7.30 (niem.) zza otrzym. łaski w 25 roczn. ślubu Urszuli i Waldemara – z prośbą o dalszą opiekę Bożą
10.00 do Miłosierdzia Bożego dziękcz. w 50 roczn. ślubu Moniki i Ditmara Rudolf – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci
15.15 nieszpory wielkanocne – modlitwa o powołania
16.00 1) za + Franciszkę Gora w 1 roczn. śmierci
2) za roczne dziecko: Marcel Machnik – za rodziców, brata i chrzestnychNasze życie parafialne

Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby Diecezji i Seminarium.
O godz. 15.15 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – z modlitwą o pokój.
O godz. 17.00 spotkanie uczestników majowej pielgrzymki do Całunu Turyńskiego.
W poniedziałek o godz. 18.00 Różaniec fatimski – z procesją (świece!).
Dołączamy modlitwę za pracujących za granicą i dojeżdżających.
Po nabożeństwie o godz. 19.00 spotkanie rodziców dzieci z kl. III – przed uroczystością I Komunii św.
We wtorek po Mszy św. Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania.
O godz. 19.15 spotkanie dla kl. III gimn. w Domu św. Mikołaja.
W środę Msza święta szkolna o godz. 16.00.
W czwartek o godz. 16.30 próba dla dzieci z kl. III przed majową uroczystością.
W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

(w następnym tygodniu – po 19.04.)
Bóg zapłać za ofiary na potrzeby diecezjalnej Caritas.
O godz. 15.15 wielkanocne nieszpory.
We wtorek po Mszy św. Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania.
W środę Msza św. szkolna o godz. 16.00.
W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę przed Mszą św. poranną (o godz. 7.30) procesja błagalna o urodzaje ziemskie ku czci św. Marka – zachęta do udziału i prośba o przyozdobienie krzyżów.


Spektakl teatralno – muzyczny „Santo subito” o św. Janie Pawle II

W niedzielę, 19.04. o godz. 17.00 w naszym kościele – serdeczne zaproszenie parafian i gości do licznego udziału.


Ogłoszenie Domu Kultury w Ozimku

Organizowany jest chór męski i chętni są zaproszeni do włączenia się we wspólny śpiew – szczegóły w gablotce.


Pielgrzymka do Gruzji i Armenii

W gablotce jest szczegółowa informacja o organizowanej we wrześniu przez parafię św. Jacka w Opolu pielgrzymce do korzeni chrześcijańskiej Europy.


Wakacyjna propozycja

Gdyby spośród dorosłych parafian lub starszej młodzieży byli chętni do wakacyjnego chodzenia po Tatrach, a sami nie bardzo potrafią się zorganizować, to na przełomie lipca i sierpnia byłaby taka możliwość pobytu w górach pod okiem proboszcza.
Dokładniejsze informacje i ewentualne zgłoszenia – u proboszcza.


* * * *


„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią!”