Informacje parafialne

          Na tej stronie znajdują się ważniejsze ogłoszenia dotyczące życia parafii. Jeżeli jesteś parafianinem, nie musisz już zaglądać do gablotki przy kościele. Częściowo w tej witrynie znajdą się informacje, których musiałbyś tam szukać. Gablotka przyszła do Ciebie! :-)Wersja gazetki nr 341 do druku
Wyniki wyborów do parafialnej Rady Duszpasterskiej z dnia 15.11.2015

Głosowano łącznie na 85 kandydatów:

- ze Szczedrzyka - na 47 kandydatów, a najwięcej głosów otrzymali:
Wilczek Marcin - 52
Udolf Kazimierz - 26
Golomb Bernadetta - 20
Wieszołek Mirosław - 20
Gryc Paweł - 17
Kuboń Adam - 17


- z Pustkowa - na 13 kandydatów, a najwięcej głosów otrzymali:
Konieczko Iwona - 13
Świętek Maria - 12
Przybyła Renata - 10


- z Antoniowa - na 8 kandydatów, a najwięcej głosów otrzymali:
Kokot Sonia - 27
Piwowar Marek - 19
Ploch Krystian - 8


- Niwek - na 11 kandydatów, a najwięcej głosów otrzymali:
Jończyk Józef - 17
Czech Krzysztof - 10
Czyrnia Roman - 6


- z Jedlic - na 2 kandydatów:
Pużak Marek - 5
Lyp Erwin - 1


- z młodzieży - na 4 kandydatów, a najwięcej głosów otrzymali:
Buhl Tobiasz - 2
Leś Mateusz - 2


Zastanowić musi, podobnie jak w poprzednich wyborach, dość niska frekwencja, a dotyczy to zwłaszcza mieszkańców Jedlic i młodzieży


W drugim etapie wyborów – w niedzielę, 29 listopada

zgodnie z ustaloną w diecezji ordynacją wyborczą, przy wyjściu z kościoła wyłożone będą listy z nazwiskami kandydatów, którzy mieli największą ilość głosów (wyżej wypisani), a parafianie poszczególnych miejscowości będą mogli zaznaczyć jednego kandydata. W ten sposób największą liczbą głosów do nowej Rady Duszpasterskiej naszej parafii wejdą:
dwie osoby ze Szczedrzyka i po jednej z pozostałych miejscowości oraz przedstawiciel młodzieży. Skład Rady uzupełnią trzy osoby, do wyznaczenia których ma prawo proboszcz.


Porządek nabożeństw:
NIEDZIELA
Chrystusa Króla
22.11.2015
7.30 (niem.) za ++ rodziców Marię i Józefa Knop oraz Marię i Gerharda Rudolf, za ++ z pokrew. Ozimek – Knop – Rudolf
10.00 za + ojca Pawła Wiora, ++ rodziców Gizelę i Gintra Libor, za ++ z pokrew. Koj – Wiora – Matysek – Libor – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
15.15 nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla
16.00 do B.Op. dziękcz. za otrzym. łaski z ok. 50 urodzin Krystyny – z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie
PONIEDZIAŁEK
23.11.2015
7.00 ----------
13.00 pogrzeb: + Hubert Palmer (l. 83) z Niwek
WTOREK
24.11.2015
18.00 za + Alicję Rerich w 30 dniu po śmierci
(Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania)
ŚRODA
25.11.2015
7.00 ----------
16.00 za + żonę Krystynę Garcorz, ++ rodziców i szwagra Gerharda
CZWARTEK
26.11.2015
18.00 1) za + męża Alojzego, + syna Krzysztofa, jego + żonę Edytę, za ++ rodziców Łucję i Józefa Gwiozda, ++ braci, ++ szwagierki Gizelę i Ritę, + Gertrudę, za ++ z pokrew. Pańczyk – Gwiozda
2) za ++ rodziców Martę i Teodora Krawczyk
PIĄTEK
27.11.2015
8.00 za + żonę Marię Kowolik, ++ rodziców Brygidę i Emila Michalskich oraz Elżbietę i Pawła Kowolik, za ++ z rodzin Michalski – Kowolik, dwcz.
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 za ++ rodziców Annę i Franciszka Halupczok, + syna Rafała, ++ z rodzin Halupczok – Młotek, dwcz.
SOBOTA
28.11.2015
8.00 Annę i za ++ rodziców Józefa, ich ++ rodziców i rodzeństwo
18.00 ----------
NIEDZIELA
I Adwentu
29.11.2015
7.30 (niem.) dziękcz. w 25 roczn. ślubu Teresy i Piotra – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
10.00 za + męża Gintra Loch, + teścia Teodora, 2 ++ szwagrów, za ++ rodziców Wiktora i Joannę Pytel, + brata Henryka, ++ szwagrówkę i szwagra, za ++ z pokrew. Loch – Pytel
15.15 nieszpory adwentowe – błogosławienie wieńców domowych i lampionów dzieci
16.00 za + Gertrudę Gwiozda w 1 rocznicę śmierci
PONIEDZIAŁEK
30.11.2015
18.00 ----------
WTOREK
1.12.2015
18.00 za + męża i ojca Gerharda Piechota, ++ rodziców, ++ teściów i + bratową Krystynę
(Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania)
ŚRODA
2.12.2015
7.00 za + Ks. Prob. Franza Wanke (+ 1906)
16.00 za ++ rodziców Gertrudę i Kaspra Pańczyk, 2 ++ braci Jana i Alojzego, za ++ rodziców Antoniego i Hildegardę Weber, ++ z pokrew. Panczyk – Weber
CZWARTEK
3.12.2015
17.15 Godzina święta – modlitwa o powołania do służby Bożej
18.00 dzięk. za otrzym. łaski – z prośbą o zdrowie i błog. Boże, a także za ++ rodzi-ców Józefa i Józefę Żabskich oraz Janinę i Pawła Mróz, za + siostrzeńca Romana, za ++ z rodziny i pokrew. z obu stron
PIĄTEK
4.12.2015
7.00 w int. czcicieli Najśw. Serca P. Jezusa – o powołania – za dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 dziękcz. za otrzym. łaski i zdrowie z ok. 80 urodzin Horsta – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci
SOBOTA
5.12.2015
8.00 za + męża i ojca Eryka Bregula, ++ rodziców Klarę i Jana Zmuda, + siostrę Łucję, ++ teściów Bregula, + Norberta Panicz, za ++ z pokrew. Zmuda – Bregula – Czaja
18.00 za + męża i ojca Piotra Kula, jego ++ rodziców, + matkę Klarę, ++ dziadków Kubalka
NIEDZIELA
II Adwentu
6.12.2015
7.30 (niem.) za ++ rodziców Hildegardę i Teodora oraz Ewalda i Jadwigę, za ++ z pokrew. Woschek – Pyttel
10.00 Suma odpustowa w int. żyjących i zmarłych parafian oraz dobrodziejów
15.15 nieszpory adwentowe
16.00 dziękcz. z ok. urodzin matki Łucji – o zdrowie i błog. Boże w rodzinieRoraty w naszej parafii

- codziennie o godz. 18.00, z wyjątkiem środy o godz. 16.00 i soboty o godz. 8.00.
Dzieci przynoszą lampiony i otrzymują obrazki kontrolne. Zaproszeni są także dorośli i młodzież. Tematyka Rorat w łączności z radiem DOXA – od poniedziałku do piątku o godz. 19.20 – na falach 107,9 FM (lub 89,6 – 96,7 – 87,8 FM).


Nasze życie parafialne

O godz. 15.15 nieszpory ku czci Chrystusa Króla – z modlitwą o pokój i miłosierdzie dla świata.
W poniedziałek o godz. 13.00 pogrzeb + Huberta Palmer (l.83) z Niwek.
We wtorki po Mszy św. Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania.
W środy o godz. 16.00 szkolna Msza św.
W piątki o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
O godz. 17.00 spotkanie dla marianek – w kościele.
W sobotę od godz. 17.00 zaproszenie do przedadwentowej spowiedzi świętej.
Pamiętajmy o przygotowaniu lampionów dla dzieci i domowych wieńców.
W modlitwie pamiętamy o naszych szafarzach i organistach.
W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 w kościele seminaryjnym w Opolu (ul. Drzymały) Ekumeniczna Modlitwa Młodych.

(w następnym tygodniu – po 29.11.)
Nieszpory adwentowe o godz. 15.15 – z błogosławieniem lampionów i wieńców.
Roraty w naszej parafii – codziennie o g. 18.00, tylko w środę o g. 16.00 i w sobotę o g. 8.00.
O godz. 17.00 spotkanie wszystkich marianek – obecność obowiązkowa!
W piątek od godz. 19.00 w kościele w Ozimku adwentowe spotkanie modlitewne dla młodzieży – wszyscy są zaproszeni, a kandydaci do Bierzmowania szczególnie.

* * * *


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Sebastian SMYK, s. Klaudiusza( Luboszyce)
Nadina KOPREK, c. Arnolda (Szczedrzyk)


Rekolekcje „Remont małżeński” w Opolu

Odbędą się w kościele seminaryjno – akademickim (ul. Drzymały) w dniach 11 – 13 grudnia. Poprowadzą je p. Mieczysław Guzewicz i ks. Eugeniusz Ploch – dla wszystkich chętnych małżonków. Tematem jest hasło „Rodzina silna!”
Spotkania: w piątek o g. 20.00, w sobotę o g. 18.00, w niedzielę o g. 10.00.


Nauki przedślubne

W najbliższym terminie odbędą się w Ozimku (salka pod kościołem) w dniach 11 – 13 grudnia. Początek w piątek o godz. 18.00. Następny termin – w marcu 2016.


Ogłoszenia DFK

Zarząd Koła DFK Szczedrzyk – Pustków dziękuje wszystkim osobom, które przekazały 1% podatku na działalność statutową Koła.
Jednocześnie Zarząd serdecznie zaprasza chętnych do przynależności do DFK.

W dniu 24 listopada br. (wtorek) o godz. 18.00 w Domu Kultury w Ozimku odbędzie się organizowany przez TSKN i Dom Kultury w Ozimku wykład na temat historycznych nazw miejscowości gminy Ozimek i nazewnictwa miejscowości.


Przed nami Adwent – Oto Pan Bóg przyjdzie! – „Prostujcie ścieżki dla Niego!”