Informacje parafialne

          Na tej stronie znajdują się ważniejsze ogłoszenia dotyczące życia parafii. Jeżeli jesteś parafianinem, nie musisz już zaglądać do gablotki przy kościele. Częściowo w tej witrynie znajdą się informacje, których musiałbyś tam szukać. Gablotka przyszła do Ciebie! :-)Wersja gazetki nr 312 do druku
Przed nami różańcowy miesiąc modlitwy rodzin i za rodziny

Dwie są przyczyny, dla których tegoroczny październik, miesiąc zawsze różańcowy, związany będzie z szczególną modlitwą rodzin i za rodziny. Najpierw fakt, że w naszej Metropolii Górnośląskiej przeżywamy Rok Rodziny – i to zobowiązuje. Ale Ojciec Święty Franciszek wezwał cały Kościół do modlitwy różańcowej w intencji rodzin, ponieważ tej tematyce poświęcone będzie Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w Rzymie dniach 5 – 19 października – o wezwaniach duszpasterskich dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji.
Niewątpliwie więc potrzebne jest natarczywe wołanie do Ducha Świętego, aby dał właściwe rozeznanie papieżowi i biskupom. Oni mają być dobrymi narzędziami dla wypełnienia Bożej woli – dla większego dobra rodzin, dla pomagania małżeństwom i rodzinom, które przeżywają trudności i kryzysy. Ojciec Święty Franciszek wzywa do częstego w tych dniach wołania słowami:

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ RODZINY W INTENCJI SYNODU
Jezu, Maryjo i Józefie - w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości, do Was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu, oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.


Porządek nabożeństw:
NIEDZIELA
XXVI zwykła
28.09.2014
7.30 (niem.) dziękcz. za otrzym. łaski w int. rodziny Mielniczek – z prośbą o zdrowie i błog. Boże, także w rodzinach synów
10.00 za zmarłych, poległych i zaginionych z Niwek
15.15 nieszpory niedzielne
16.00 za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Niesłony oraz Albinę i Józefa Czok, + brata Georga Maksa i ++ z pokrew. – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
PONIEDZIAŁEK
29.09.2014
7.00 za ++ rodziców Józefa i Annę Bul, ++ teściów Jończyk, ++ dziadków z obu stron, za ++ z pokrew. Jończyk – Bul – Kciuk – Bronek
WTOREK
30.09.2014
18.00 za + męża Ericha Jantos, jego ++ rodziców Martę i Jana, 3 ++ braci Jerzego, Pawła i Gintra, za + szwagra Ernesta Spałek i jego + syna Norberta, za ++ rodziców Ignacego i Jadwigę Wodniok, ich ++ dzieci Marię, Alberta i Manfreda z + żoną
Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania
ŚRODA
1.10.2014
7.00 za + syna Arkadiusza Puzik, + męża Wernera, ++ rodziców Emilię i Alojzego Pytel, ++ teściów Różę i Teodora Puzik, + szwagra Józefa, za ++ z rodzin Puzik – Pytel
16.00 za ++ rodziców Gertrudę i Tomasza Wiora oraz Anielę i Jerzego Mazur, + brata Waldemara – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
CZWARTEK
2.10.2014
18.00 za ++ rodziców Franciszka i Martę Czech, ++ teściów Stach, ++ szwagierki i szwagrów, za ++ rodziców Gertrudę i Maksymiliana Wencke, za ++ z pokrew.
PIĄTEK
3.10.2014
7.00 w int. czcicieli Najśw. Serca P. Jezusa – o powołania – z dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 za + ojca Karola Lipok, ++ dziadków Lipok – Konieczko – Sojka – Spyra
SOBOTA
4.10.2014
8.00 za ++ rodziców Marię i Józefa Knop oraz Marię i Gerharda Rudolf, ++ z pokrew. Knop – Ozimek – Rudolf
18.00 za + męża i ojca Herberta Bukowskiego, + córkę Erykę, ++ teściów Bukowski – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
NIEDZIELA
XXV zwykła
5.10.2014
7.30 (niem.) dziękcz. za otrzym. łaski – z prośbą o dalszą opiekę Bożą, błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Jończyk
10.00 dziękcz. w 1 roczn. ślubu Sabiny i Pawła – z prośbą o zdrowie i błog. Boże
15.15 nabożeństwo różańcowe i Koronka do Miłosierdzia Bożego
16.00 za roczne dziecko: Helena Leś – o opiekę Anioła Stróża, za rodziców i chrzestnych
PONIEDZIAŁEK
6.10.2014
7.00 za ++ rodziców Marię i Roberta Feliks, + męża Jana Spyra i jego ++ rodziców
WTOREK
7.10.2014
18.00 za ++ z rodzin Halupczok – Bartocha – Solga – Mlotek
Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania
ŚRODA
8.10.2014
7.00 ----------
16.00 za + matkę Jadwigę Mikoda w 1 roczn. śmierci
CZWARTEK
9.10.2014
18.00 za ++ rodziców Gertrudę i Augustyna Pruski oraz Marię i Pawła Wieczorek, + siostrzenicę Annę, + brata Erwina, za ++ dziadków
PIĄTEK
10.10.2014
7.00 ----------
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 za + męża Franciszka Gryc, jego ++ rodziców i teściów, + Małgorzatę Gryc i + ciotkę Ludwinę
SOBOTA
11.10.2014
8.00 dziękcz. w roczn. ślubu Doroty i Marcina – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci
16.00 (własny ksiądz) dziękcz. w 25 roczn. ślubu Alicji i Huberta – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
18.00 dziękcz. w 20 roczn. ślubu Ewy i Zygmunta – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
NIEDZIELA
XXVI zwykła
12.10.2014
7.30 (niem.) za ++ rodziców Marię i Jana Wiora, + teścia Gottwalda
10.00 za + męża i ojca Jana, ++ rodziców Jadwigę i Alfonsa, ++ teściów Zofię i Mieczysława, + synową Monikę, ++ brata i szwagierkę, za ++ z pokrew.
15.15 nabożeństwo różańcowe
16.00 za + męża i ojca Jana Spyra (z ok. urodzin), ++ rodziców Spyra – Wiesiołek, za ++ z pokrew.Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii

- w niedziele – godz. 15.15
- w poniedziałki i w środy (w jęz. niemieckim) – godz. 18.00
- w pozostałe dni tygodnia – godz. 17.15.
W Roku Rodziny starajmy się całymi rodzinami uczestniczyć w parafialnej modlitwie różańcowej. Pamiętajmy też o Różańcu w naszych domach – niech rodzice modlą się za dzieci, a dzieci za swoich rodziców. Królowo Różańca świętego, módl się za nami!


Nasze życie parafialne

Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafialne.
Za tydzień kolekta będzie na Diecezję i Seminarium.
O godz. 15.15 nieszpory niedzielne.
W poniedziałek o godz. 7.00 wyjazd na pielgrzymkę na Svaty Kopeczek w Czechach.
We wtorek po Mszy św. różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania.
W środę o godz. 16.00 Msza św. szkolna – dzieci z kl. II przynoszą do pobłogosławienia różańce. Po niej spotkanie ministrantów i kandydatów.
O godz. 18.00 uroczyste rozpoczęcie nabożeństw różańcowych – z udziałem rodzin.
Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii: w niedziele – godz. 15.15, w poniedziałki i w środy (w jęz. niemieckim) – godz. 18.00, w pozostałe dni tygodnia – godz. 17.15.
Zachęta do sakramentu Pokuty przed I piątkiem miesiąca – przed nabożeństwami i Mszami św.
W piątek o godz. 15.00 Koronka, a w sobotę po rannej Mszy św. śpiewamy Godzinki.
W niedzielę po Mszach św. możliwość oddania czci relikwiom św. S. Faustyny.
Można w tym tygodniu zamawiać intencje mszalne na rok 2015 – w środę i piątek: 8.00 – 9.30, we wtorek i w czwartek: 16.00 – 17.30.
Przed kościołem można nabyć kalendarze na rok 2015.
W następnym tygodniu (po 5.10.):
Niedzielne nabożeństwo różańcowe i Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.15.
Zaproszenie do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych – w poniedziałek i w środę (w jęz. niem.) o godz. 18.00, w pozostałe dni tygodnia o godz. 17.15.
Msza św. szkolna w środę o godz. 16.00.
Przypomnienie młodzieży o udziale w Mszy św. w tygodniu.
W następnym tygodniu będą spotkania przygotowujące do Bierzmowania.
W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę po Mszy św. porannej modlitwy Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Są wolne intencje mszalne – w środę i w piątek rano.


XIV Dzień Papieski

Wraz z całym polskim Kościołem przeżywać będziemy go 12 października, w przyszłą niedzielę. Na jego treść składają się modlitwy za przyczyną świętego papieża Jana Pawła II w int. Ojca Świętego i całego Kościoła, sesje naukowe poświęcone nauczaniu papieskiemu, imprezy kulturalne oraz zbiórki pieniężne przed kościołami i na ulicach większych miast. Pieniądze zbierane są w ramach Fundacji Nowego Tysiąclecia, jako pomoc dla zdolnej, ale biedniejszej uczącej się młodzieży. Ta pomoc obejmuje około 2500 młodych ludzi – od gimnazjalistów do studentów. Ta młodzież jest żywym pomnikiem świętego papieża Jana Pawła II.
Wszyscy ofiarodawcy ogarnięci są wdzięczną modlitwą obdarowanych.