Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania


Informacje parafialne

          Na tej stronie znajdują się ważniejsze ogłoszenia dotyczące życia parafii. Jeżeli jesteś parafianinem, nie musisz już zaglądać do gablotki przy kościele. Częściowo w tej witrynie znajdą się informacje, których musiałbyś tam szukać. Gablotka przyszła do Ciebie! :-)Wersja gazetki nr 316 do druku
Znowu na przełomie Bożego czasu

Uroczystość Chrystusa Króla, ustanowiona przez Ojca Świętego Piusa XI w 1925 roku zamyka rok liturgiczny – przeżywanie i uobecnianie przez Kościół tajemnic zbawienia. Ten kończący się rok w wymiarze duszpasterskim w naszej Ojczyźnie opatrzny był hasłem „Wierzę w Syna Bożego” i stanowił pierwszy krok w czteroletnim cyklu odnowienia ścieżek wiary, zanurzenia się na nowo w tajemnicy Chrztu świętego, zaprzyjaźnienia się z Chrystusem i misyjnego podjęcia świadectwa chrześcijańskiego życia.
W pierwszą niedzielę Adwentu rozpocznie się nowy rok kościelny, który w programie duszpasterskim wzywa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Dobrze wpisuje się ta myśl w naukę Ojca Świętego Franciszka, który w Adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” wzywa cały Kościół do duszpasterskiego nawrócenia. Papież wyjaśnia, że chodzi mu o misyjne przeobrażenie Kościoła czyli takie nawrócenie osobiste, które pomagałoby do przemiany całych wspólnot. Potrzebna jest nam wszystkim zmiana mentalności, by z odnowionym sercem wyjść na poszukiwanie tych, w sercach których Jezus jeszcze nie zakrólował lub nie może tam królować.
Jednym z najgłębiej oddających myśl tego roku obrazów jest scena z Golgoty – jeden z łotrów w ostatniej chwili nawraca się i uzyskuje zapewnienie nieba. To jest źródło nadziei dla każdego, gdyż nigdy nie jest za późno i każdy ma szansę.
Byłoby sprawą niebezpieczną, gdyby ktoś sądził, że nie potrzebuje nawrócenia, bo jest wystarczająco dobrym uczniem Chrystusa. Prawdziwe dojrzewanie w wierze i miłości dla dobra Królestwa Bożego i własnego zbawienia musi być nieustannym nawracaniem się i dążeniem do coraz większej świętości. Do tego zobowiązuje nas przyjęty Chrzest i każdorazowy udział w Eucharystii, do tego też pomaga pogłębiony udział w sakramencie Pokuty.
Wkraczając w ten nowy kościelny rok warto chyba osobiście i rodzinnie pomyśleć, jak ścieżkami codzienności, zanurzonymi w łaskawej obecności Boga włączyć się w tę odnowę Kościoła i Ojczyzny. Prośmy o potrzebne światło w naszych modlitwach.


Porządek nabożeństw:
NIEDZIELA
Chrystusa Króla
23.11.2014
7.30 (niem.) dziękcz. z ok. 70 urodzin Wernera Orlik – o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie i w rodzinach synów
10.00 dziękcz. w 50 roczn. ślubu Teresy i Józefa Chlebosz – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci
15.15 nieszpory ku czci Chrystusa Króla
16.00 za + męża Gintra Loch, + teścia Teodora, 2 ++ szwagrów,++ rodziców Wiktora i Joannę Pytel, + brata Henryka, ++ szwagra i szwagrówkę, za ++ z pokrew. Loch – Pytel
PONIEDZIAŁEK
24.11.2014
7.00 za + Piotra Pańczyk w 30 dniu po śmierci
WTOREK
25.11.2014
18.00 za ++ rodziców Gertrudę i Huberta Feliks, ich + syna Rajmunda, ++ dziadków, ++ z pokrew. Feliks – Kierat – Mrachacz – Cichoń
ŚRODA
26.11.2014
7.00 za + Agnieszkę Piechota w 30 dniu po śmierci
16.00 za ++ rodziców Brygidę i Emila Michalski oraz Elżbietę i Pawła Kowolik, za ++ z rodzin Michalski – Kowolik, dwcz.
CZWARTEK
27.11.2014
18.00 za ++ rodziców Annę i Franciszka Halupczok, + syna Rafała, za ++ z rodzin Halupczok – Młotek, dwcz.
PIĄTEK
28.11.2014
7.00 ----------
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 za + męża Alojzego Pańczyk, ++ syna Krzysztofa i synową Edytę, ++ rodziców Łucję i Józefa Gwiozda, ++ braci, szwagierkę Gizelę, za ++ z pokrew. Gwiozda – Pańczyk
SOBOTA
29.11.2014
8.00 za + Ks. Prob. Franza Wanke (+1906)
18.00 dziękcz. z ok. urodzin Jana Czech – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie oraz w rodzinach dzieci i wnuków
NIEDZIELA
I Adwentu
30.11.2014
7.30 (niem.) dziękcz. z ok. 70 urodzin Ditmara – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
10.00 za + męża Karola Feliks, ++ rodziców Marię i Piotra Kostka, ++ teściów Feliks, za ++ z pokrew. Kostka – Aust – Kensy – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci
15.15 nabożeństwo adwentowe – błogosławienie wieńców domowych i lampionów dzieci
16.00 dziękcz. z ok. 18 urodzin Natalii – o dary Ducha Świętego, zdrowie i błog. Boże w rodzinie
PONIEDZIAŁEK
1.12.2014
18.00 za ++ dziadków Marię i Teodora Wieszołek oraz Krystynę i Piotra Malek
WTOREK
2.12.2014
18.00 za + męża i ojca Waltra Janik, ++ rodziców Gertrudę i Dominika Sordoń, 4 ++ braci, bratowe, za ++ z pokrew. Janik – Sordoń – Pasoń
ŚRODA
3.12.2014
7.00 za + Renatę Czech w 30 dniu po śmierci
16.00 za + męża Ryszarda, + syna Joachima, za ++ z pokrew. Halupczok – Cebula
CZWARTEK
4.12.2014
17.15 Godzina święta – modlitwa o powołania do służby Bożej
18.00 za + męża i ojca Gerharda Piechota, ++ rodziców i teściów, + bratową
PIĄTEK
5.12.2014
7.00 w int. czcicieli Najśw. Serca P. Jezusa – o powołania – za dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 za ++ rodziców Gertrudę i Kaspra Panczyk, 2 ++ braci Jana i Alojzego, ++ rodziców Hildegardę i Antoniego Weber, za ++ z pokrew. Panczyk – Weber
SOBOTA
6.12.2014
15.30 w int. dobrodziejów parafii i naszych rodzin
18.00 za + ojca Franciszka Pikos w 25 roczn. śmierci, jego + żonę Marię, + córkę Ritę, + syna Huberta, za + męża Adama, + zięcia Adama, za ++ z pokrew. Pikos – Karkos – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci
NIEDZIELA
II Adwentu
7.12.2014
7.30 (niem.) za ++ rodziców Anielę i Alojzego Spyra, + ojca Waldemara Nowak, ++ dziadków i ++ z pokrew.
10.00 Odpust ku czci św. Mikołaja – za żyjących i zmarłych parafian
15.15 nabożeństwo adwentowe – Koronka do Miłosierdzia Bożego
16.00 dziękcz. z ok. urodzin matki Łucji – o zdrowie i błog. Boże w rodzinieRoraty w naszej parafii

Wszyscy są zaproszeni do udziału w Roratach – także młodzież i dorośli.
Dzieci przynoszą lampiony i zbierają obrazki. Roraty odprawiane są w naszej parafii o godz. 18.00 – tylko w środę o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 8.00.


Nauki przedmałżeńskie

Odbędą się w Ozimku w dniach 12 – 14 grudnia w sali pod kościołem.
Rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00, a spotkania sobotnie i niedzielne o godz. 15.00.


Nasze życie parafialne

Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafialne.
Kierownictwo aresztu odwołało dzisiejszą obecność tamtejszych pań przed naszym kościołem.
O godz. 15.15 nieszpory ku czci Chrystusa Króla.
We wtorek po Mszy św. różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania.
W środę o godz. 16.00 Msza św. szkolna. Po niej spotkanie dla kl. I gimn. przed Bierzmowaniem. Klasa II niech przyjdzie w czwartek o godz. 18.45.
W czwartek do numeru „Naszego Dziennika” będzie dołączony cudowny medalik Matki Bożej.
W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Przed rozpoczynanym Adwentem zachęta do sakram. Pokuty – przed Mszami św.
W godzinach pracy biblioteki można odbierać dary z Niemiec.
Serdeczna prośba o zamykanie drzwi – kościół jest ogrzewany.
W następnym tygodniu (po 30.11.):
O godz. 15.15 nabożeństwo adwentowe z błogosławieniem wieńców rodzinnych i lampionów dziecięcych.
We wtorek po Mszy św. różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania.
Potem w Domu św. Mikołaja spotkanie przed Bierzmowaniem dla kl. III gimn.
W czwartek o godz. 17.15 Godzina święta – z modlitwą o powołania do służby Bożej.
U progu Adwentu i przed I-szym piątkiem miesiąca zachęta do sakram. Pokuty – zawsze przed Mszami św.
W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę wyjątkowo nie będzie Rorat o godz. 8.00 – w dniu św. Mikołaja wszyscy są zaproszeni na godz. 15.30. Po Mszy św. procesja na plac św. Mikołaja.


Ekumeniczna Modlitwa Młodych

Jak co roku w I niedzielę Adwentu w kościele seminaryjno – akademickim w Opolu od godz. 15.30. Temat główny: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). Wszyscy są serdecznie zaproszeni.


Kiermasz Caritasu

Nasza grupa Caritas zaprasza w przyszłą niedzielę, 30.11. – I Adwentu na kiermasz adwentowy przed kościołem – ozdoby świąteczne, wypieki, domowe produkty spożywcze. Dochód przeznaczony będzie na cele charytatywne.


Spotkanie Marianek

W sobotę (29.11.) o godz. 15.00 w kościele, jako przygotowanie do grudniowej uroczystości – niech będą obecne wszystkie, kandydatki też!


Ogłoszenie DFK

Zarząd Koła DFK – Deutscher Freundschaftskreis – Szczedrzyk i Pustków składa serdeczne podziękowanie tym członkom i sympatykom, którzy przekazali 1% podatku na działalność statutową naszego Koła.