Informacje parafialne

          Na tej stronie znajdują się ważniejsze ogłoszenia dotyczące życia parafii. Jeżeli jesteś parafianinem, nie musisz już zaglądać do gablotki przy kościele. Częściowo w tej witrynie znajdą się informacje, których musiałbyś tam szukać. Gablotka przyszła do Ciebie! :-)Wersja gazetki nr 323 do druku
Z misjonarzami głośmy pojednanie – dzieło „Ad Gentes”

II niedziela Wielkiego Postu, Decyzją Konferencji Episkopatu Polski z 2005 roku, przeżywana jest w naszej Ojczyźnie jako Dzień Solidarności – modlitwy, postu oraz składanej ofiary – z misjonarzami na całym świecie.
W bardzo trudnych warunkach posługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną pełni aktualnie 2065 polskich misjonarzy i misjonarek na całym świecie. Są oni apostołami pokoju i pojednania z Bogiem i ludźmi, o czym przypomina myśl przewodnia tej niedzieli.
Wielu z nich pracuje na terenach objętych konfliktami zbrojnymi, gdzie podejrzliwość i nienawiść zbiera swe krwawe żniwo, a chrześcijanie są prześladowani i wypędzani na wygnanie. Niestety, o wielu konfliktach w Azji czy w Afryce opinia światowa milczy, skazując ofiary na zapomnienie i osamotnienie.
Z narażeniem życia misjonarze wytrwale głoszą Chrystusa, uczą dialogu, wzywają zwaśnionych do przebaczenia oraz wyzbycia się wrogości. Niosą też konkretną pomoc sierotom, chorym, głodnym i porzuconym. Są dla nich znakiem nadziei.
W tym bardzo trudnym i odpowiedzialnym działaniu misjonarze potrzebują naszej modlitwy i ofiary – duchowej i finansowej.
Byłoby dobrze w ramach wielkopostnych postanowień, także w intencjach misyjnych uczestniczyć w nabożeństwach wielkopostnych oraz podejmować różnego rodzaju umartwienia. Chorzy i osoby starsze mogą w intencjach misyjnych ofiarować swoje cierpienia i zniedołężnienie znoszone z cierpliwością. Wszyscy możemy wesprzeć misje ofiarą pieniężną, zwłaszcza gdy pochodzi ona ze zrezygnowania z jakiejś dozwolonej przyjemności. Te ofiary będziemy mogli złożyć przed kościołem w przyszłą niedzielę – abyśmy byli odpowiednio przygotowani. Można też wysłać sms-a o treści MISJE na numer 72032.
Dla wyjaśnienia – sformułowanie całego przedsięwzięcia zwrotem „Ad Gentes” oznacza dosłownie „do narodów”, a w znaczeniu religijnym „do pogan” czyli do tych, którzy nie znają Chrystusa. Niech ta myśl przypomina każdemu z nas, że przed Bogiem wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za misje, za głoszenie Chrystusa, bo cały Kościół z natury swej jest misyjny. Ci, którzy z odwagą pojechali w dalekie kraje są naszymi reprezentantami i mają prawo liczyć na nasze wsparcie.


Porządek nabożeństw:
NIEDZIELA
II Wielkiego Postu
1.03.2015
7.30 (niem.) dziękcz. z ok. 70 urodzin Karola Pietrzik – o zdrowie i błog. Boże
10.00 1) dziękcz. z ok. urodzin Józefa Cebula – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie, w rodzinach córek i wnuków
2) 2) w int. nowoochrzczonego dziecka Wojciecha – o zdrowie i błog. Boże w rodzinach Wilczek – Golomb
15.15 Gorzkie Żale – z kazaniem pasyjnym
16.00 za + matkę Anielę Nowiński w 6 roczn. śmierci, + ojca Wiktora, + brata Zygfryda, + zięcia Olgierda Maławy oraz jego rodziców Henrykę i Romana
PONIEDZIAŁEK
2.03.2015
7.00 za + żonę i matkę Edeltraudę Farys (w dniu urodzin) – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
WTOREK
3.03.2015
18.00 dziękcz. z ok. 18 urodzin Dominiki – o dary Ducha Świętego, błog. Boże, opiekę NMP i zdrowie – także w rodzinie
(Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania - na koniec adoracji)
ŚRODA
4.03.2015
7.00 ----------
18.00 za + męża i ojca Alfonsa Wiesbach, jego ++ rodziców i brata, za ++ z pokrew.
CZWARTEK
5.03.2015
17.15 Godzina święta – modlitwa o powołania do służby Bożej
18.00 za + męża i ojca Henryka, ++ rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrew. Solga – Sosna
PIĄTEK
6.03.2015
7.00 w int. czcicieli Najśw. Serca P. Jezusa – o powołania – za dusze w czyśćcu cierpiące
(po Mszy św. Droga Krzyżowa)
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.15 Droga Krzyżowa
18.00 za + męża i ojca Sylwestra w 4 roczn. śmierci, ++ siostrę i brata, 3 szwagrów, ++ rodziców Łągiewka – Borowski – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
SOBOTA
7.03.2015
8.00 w int. wszystkich kobiet naszej parafii
18.00 za ++ rodziców Anastazję i Józefa Gryc oraz Gertrudę i Alojzego Klyszcz, + ciotkę Ludwinę, ++ brata i bratową, za ++ dziadków
NIEDZIELA
III Wielkiego Postu
8.03.2015
7.30 (niem.) za + Viktorię Jagusch w 2 roczn. śmierci i zaginionego ojca Karla Antona Pietrzik
10.00 za ++ rodziców Konieczko – Slapa, ++ dziadków Gertrudę i Gintra Hauser, + Krystynę Kokot, ++ Henryka i Pawła Ozimek, za ++ z pokrew.
15.15 Gorzkie Żale – z kazaniem pasyjnym
16.00 dziękcz. z ok. 18 urodzin Julii – o dary Ducha Świętego, błog. Boże i zdrowie – także w rodzinie
PONIEDZIAŁEK
9.03.2015
7.00 ----------
WTOREK
10.03.2015
18.00 za + matkę i babcię Helenę Kansy w 1 roczn. śmierci
(Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania)
ŚRODA
11.03.2015
7.00 dziękcz. z ok. urodzin Józefa i Alicji – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci
16.00 za + ojca i ++ dziadków z rodziny Knosala – Pasoń
CZWARTEK
12.03.2015
18.00 za + matkę Hildegardę Halek, + ojca Franciszka, + męża Bernarda – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinie córki
PIĄTEK
13.03.2015
7.00 za + żonę Hildegardę w roczn. śmierci, ++ rodziców Jadwigę i Józefa, ++ teściów Stefana i Gertrudę, za męża + Lecha i ++ z pokrew. z obu stron
(po Mszy św. Droga Krzyżowa)
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.15 Droga Krzyżowa
18.00 za ++ rodziców Antoniego i Elżbietę Halupczok, za ++ z pokrew.
SOBOTA
14.03.2015
8.00 za + matkę Hildegardę, ++ dziadków Gertrudę i Józefa oraz Jadwigę i Rocha, za ++ z pokrew. Ciasto – Wiesiołek – Wyrwich – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
18.00 za + Johannesa Piechota w 30 dniu po śmierci
NIEDZIELA
IV Wielkiego Postu
15.03.2015
7.30 (niem.) za + męża i ojca Waldemara Nowak (z ok. urodzin), ++ rodziców Jana i Annę Matysek, ++ teściów Agnieszkę i Pawła Nowak, ++ braci ks. Antoniego i Georga, ++ szwagrów Wernera, Antoniego i Józefa, za ++ z pokrew.
10.00 za + męża i ojca Eryka Jagos, ++ rodziców Piotra i Konstantynę Mateja oraz Piotra i Joannę Jagos, 2 ++ braci i ++ z pokrew. – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
15.15 Gorzkie Żale – z kazaniem pasyjnym
16.00 dziękcz. z ok. 90 urodzin Marii – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie oraz za jej + męża Ryszarda (z ok. urodzin)Nasze życie parafialne

Bóg zapłać za ofiary składane na Diecezję i Seminarium.
W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad gentes”.
O godz. 15.15 Gorzkie Żale – z kazaniem pasyjnym.
We wtorki po Mszy św. Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania.
W środy Msza święta szkolna o godz. 16.00 – z Drogą Krzyżową dla dzieci.
Po tej Mszy św. spotkanie rodziców dzieci z kl. III przed I Komunią św.
Młodzież niech przyjdzie w dowolnym dniu tygodnia – zaproszenie na Drogę Krzyżową. Od początku Wielkiego Postu słaby udział naszej młodzieży.
Przed I-szym piątkiem zachęta do sakram. Pokuty – przed Mszami św.
W czwartek o godz. 17.15 Godzina święta z modlitwą o powołania do służby Bożej.
W piątki po rannej Mszy św. i o godz. 17.15 Droga Krzyżowa.
Można składać wypominki za zmarłych.
W piątki o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę o godz. 8.00 Msza św. w int. kobiet naszej parafii.
Po niej śpiewamy Godzinki.
Dzieci mogą się zgłosić po skarbonki na wielkopostną ofiarę dla biednych i chorych.
Są wolne intencje mszalne – można zamówić w zakrystii.

(w następnym tygodniu – po 8.03.)
Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafialne, a przed kościołem za dary na pomoc misjom w ramach akcji „Ad gentes”.
Za tydzień – kolekta specjalna na remont placu wokół kościoła.
O godz. 15.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Za udział w Gorzkich Żalach i w Drodze Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny.
W środę po Mszy św. szkolnej spotkanie młodszych ministrantów i kandydatów.
Spotkania dla kandydatów do Bierzmowania: kl. III gimn. – wtorek, godz. 19.15, kl. II – czwartek, godz. 18.45, kl. I – środa, godz. 17.30.


Skarbonki wielkopostne – wezwanie dla dzieci i młodzieży

Po raz dwudziesty diecezjalna Caritas przygotowała skarbonki jałmużny wielkopostnej z myślą o młodym pokoleniu, bo i ono powinno na swój sposób podjąć trud wielkopostnego nawrócenia i niesienia pomocy bliźnim. Ta papierowa skarbonka ma przypominać o potrzebie dzielenia się z potrzebującymi, a przez rezygnację z przyjemności chce uczyć przezwyciężania pokusy zachłanności i zauważenia potrzeb innych. Byłoby dobrze, aby rodzice i krewni pomogli dzieciom i młodzieży w tym wielkopostnym dziele umartwienia i dobroci – zwłaszcza życzliwym przypominaniem. Obyśmy też całymi rodzinami uczestniczyli w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej.


Przypomnienia

Najbliższy termin nauk przedmałżeńskich w Ozimku – od 13 do 15 marca br.

Jest już najwyższy czas, by zdecydowali się ci, którzy chcieliby pojechać w maju (18 – 22) na Pielgrzymkę do Całunu Turyńskiego. Szczegóły w gablotce.