Informacje parafialne

          Na tej stronie znajdują się ważniejsze ogłoszenia dotyczące życia parafii. Jeżeli jesteś parafianinem, nie musisz już zaglądać do gablotki przy kościele. Częściowo w tej witrynie znajdą się informacje, których musiałbyś tam szukać. Gablotka przyszła do Ciebie! :-)Wersja gazetki nr 367 do druku
Idźcie i głoście


Czwarty rok rozpoczynanego dziś Programu Duszpasterskiego zachęca do podjęcia tematu skutków i owoców wcześniejszego zjednoczenia z Chrystusem. Nawiązując do nauczania papieża Franciszka, wzywa do bycia uczniami - misjonarzami. "Chcemy czynić nasz Kościół misyjnym zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Pragniemy odnowić misyjny zapał wewnątrz wspólnoty wierzących, ale także chcemy wychodzić na obrzeża do tych sióstr i braci, którzy żyją poza Kościołem albo zatracili kontakt ze wspólnotą wierzących, mimo iż zostali ochrzczeni" - podkreślił w omówieniu tego programu abp Gądecki.
Zaznaczył on również, że jednym z zadań będzie głoszenie Ewangelii nadziei przez realizację potrójnej misji Chrystusa - kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. "Potrzebna nam jest świadomość tej misji ochrzczonych. Trzeba ją w ludziach budzić oraz formować ich do posługi głoszenia" - dodał. Zaznaczył, że misja ta ma być realizowana wspólnie przez duchownych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, ucząc się wzajemnej współpracy. Ważne będzie także uświadomienie wiernym, że wszyscy, niezależnie od wieku mogą aktywnie włączać się w głoszenie Ewangelii.
Rok liturgiczny 2016/2017 episkopat Polski ogłosił Rokiem Świętego Brata Alberta, z okazji 100. rocznicy jego śmierci. "W kontekście tematu roku «Idźcie i głoście» przykład tego świętego stanie się okazją do uwiarygodnienia czynami miłosierdzia tego, co będziemy głosić. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, by w każdej polskiej parafii dobrze funkcjonował parafialny zespół Caritas" - napisano w Programie. Na rozpoczynający się wkrótce rok liturgiczny przypada także stulecie objawień fatimskich. Będzie to okazja do przypomnienia przesłania Matki Bożej – wezwania do nawrócenia, pokuty, modlitwy różańcowej, wprowadzenia nabożeństw pierwszosobotnich wynagradzających Jej Niepokalanemu Sercu.
Podstawowym celem tego programu jest dalsze działanie ukierunkowane na kształtowanie w wiernych duchowości chrzcielnej, która powinna się rozwijać i dojrzewać na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu.
Porządek nabożeństw:
NIEDZIELA
I Adwentu
27.11.2016
7.30 (niem.) za + brata Ewalda Miosga w 1 roczn. śmierci, + męża Rajmunda (w dniu urodzin) – o zdrowie i błog. Boże w rodzinach dzieci
10.00 za + żonę Marię Kowolik, ++ rodziców Brygidę i Emila Michalskich oraz Elżbietę i Pawła Kowolik, za ++ z rodzin Michalski – Kowolik, dwcz.
15.15 nabożeństwo adwentowe – błogosławienie wieńców i lampionów
16.00 za ++ rodziców Annę i Franciszka, + syna Rafała Halupczok, za ++ z rodzin Halupczok – Młotek
PONIEDZIAŁEK
28.11.2016
17.00 za + męża i ojca Karola Lipp, ++ teściów Borowski i + Bożenę Oster
WTOREK
29.11.2016
17.00 dziękcz. za otrzym. łaski – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Dziuba
(Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania)
ŚRODA
30.11.2016
7.00 za + Ks. Prob. Franza Wanke (+ 1906)
16.00 za + męża Alojzego, ++ syna Krzysztofa i jego żonę Edytę, ++ rodziców Łucję i Józefa Gwiozda, ++ braci i szwagierki, za ++ z pokrew. Gwiozda – Pańczyk
CZWARTEK
1.12.2016
17.00 za + Georga, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrew.
po Mszy św. – Godzina święta
PIĄTEK
2.12.2016
7.00 w int. czcicieli Najśw. Serca P. Jezusa – o powołania – za dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 dziękcz. – o zdrowie, dalszą opiekę i błog. Boże w rodzinie Jończyk i w rodzinie syna
SOBOTA
3.12.2016
8.00 ----------
18.00 za + męża i ojca Alfreda Miroń, ++ rodziców Miroń – Świtala – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
NIEDZIELA
II Adwentu
4.12.2016
7.30 i>(niem.) za żyjących i ++ z rodzin Goldberg – Kleinert
10.00 Suma odpustowa ku czci św. Mikołaja – za żyjących i ++ parafian
15.15 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa z Koronką do Miłosierdzia Bożego
16.00 w int. matki Łucji z ok. urodzin
PONIEDZIAŁEK
5.12.2016
17.00 dziękcz. z ok. 70 urodzin Weroniki Koloch – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie oraz za ++ mężów Wernera i Gintra
WTOREK
6.12.2016
16.00 ----------
ŚRODA
7.12.2016
7.00 ----------
16.00 za ++ rodziców Gertrudę i Kaspra Panczyk, 2 ++ braci Jana i Alojzego, ++ rodziców Hildegardę i Antoniego Weber, za ++ z pokrew. Panczyk – Weber
CZWARTEK
8.12.2016
8.00 za + Bertholda Goldberg (w dniu urodzin), za ++ z pokrew.
18.00 w int. Dzieci Maryi i ich rodzin
PIĄTEK
9.12.2016
7.00 za + Gerarda Kmita w 30 dniu po śmierci
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 za ++ dziadków Marię i Teodora Wieszołek oraz Krystynę i Piotra Malek
SOBOTA
10.12.2016
8.00 za + Korneliusza Röhrich w 1 roczn. śmierci
18.00 za + męża i ojca Piotra Kula, jego ++ rodziców, + matkę Klarę, za + z rodzin Kuboń – Kubalka
NIEDZIELA
III Adwentu
11.12.2016
7.30 (niem.) za ++ rodziców Gertrudę i Tomasza Wiora
10.00 1) dziękcz. z ok. urodzin Adelajdy Cebula – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie oraz w rodzinach córek i wnuków
2) dziękcz. z ok. 80 urodzin Łucji Garcorz – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
15.15 nabożeństwo adwentowe
16.00 za + Engelberta Michalskiego w 1 roczn. śmierci i + żonę JadwigęNauki przedmałżeńskie

Odbędą się w Ozimku w salce pod kościołem w dniach 2 – 4 grudnia. Rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00. Następny cykl będzie w marcu.


Tegoroczne Roraty w naszej parafii

Tylko jedną, ale dość istotną zmianę wprowadzamy w tegorocznym układzie godzin odprawiania Rorat – w kolejnych tygodniach Adwentu wieczorne Msze święte w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek będą odprawiane o godz. 17.00, aby dzieci zbyt późno nie wracały po Roratach do domu. W środę, jak dotąd zawsze było, Roraty będą na szkolnej Mszy św. o godz. 16.00, a w sobotę o godzinie 8.00.
Dzieci niech przynoszą lampiony adwentowe, a dorośli i młodzież świece, ale pamiętajmy o okapnikach.
Tradycyjnie dzieci będą zbierać roratnie naklejki, które tematycznie będą nawiązywały do Jubileuszu 300-lecia koronacji Jasnogórskiego Obrazu.


Papieskie intencje modlitewne

- ogólna: aby we wszystkich częściach zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy; - misyjna: aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.


Nasze życie parafialne

Bóg zapłać za ofiary składane dziś na potrzeby parafialne.
Za tydzień – kolekta na Diecezję i Seminarium, a przed kościołem zbiórka na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
Przed kościołem – adwentowy kiermasz Caritasu. Można nabyć opłatki i świece wigilijne.
Nabożeństwo adwentowe o godz. 15.15 – błogosławienie wieńców domowych i lampionów.
W Opolu o godz. 15.30 w kościele seminaryjnym Ekumeniczna Modlitwa Młodych.
Od poniedziałku rozpoczynamy Roraty – codziennie o godz. 17.00 (!), z wyjątkiem środy (o godz. 16.00) i soboty (o godz. 8.00). Wszyscy są zaproszeni – dzieci z lampionami, a młodzież i dorośli ze świecą (ale z okapnikiem).
Dzieci będą otrzymywać obrazki na planszę.
Wszyscy są zaproszeni do podjęcia postanowień i umartwień – także za innych.
Od początku Adwentu i przed I-szym piątkiem zachęta do sakram. Pokuty – przed Mszami św.
We wtorek po Mszy św. wieczornej różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania.
W środę o godz. 16.00 Roraty na Mszy św. szkolnej.
Po tej Mszy św. (godz. 17.00) spotkanie dla wszystkich marianek i kandydatek – w kościele.
W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę po Roratach śpiewamy Godzinki ku czci NMP Niepokalanej.
W Ozimku rozpoczynają się w piątek nauki przedmałżeńskie – w salce o godz. 18.00.

(w tygodniu po 4.12.):
Bóg zapłać za ofiary na potrzeby Diecezji i Seminarium, a przed kościołem na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
Przy wyjściu można nabyć opłatki i świece wigilijne.
O godz. 15.15 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Zaproszenie na kolejny tydzień Rorat – w poniedziałek i w piątek o godz. 17.00, we wtorek i środę o godz. 16.00, w sobotę o godz. 8.00. Pamiętajmy o lampionach i świecach.
We wtorek po Mszy św. roratniej pochód ku czci św. Mikołaja i spotkanie na placu.
W czwartek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – nie będzie Rorat. Msze św. o godz. 8.00 i 18.00 – wieczorna z odnowieniem przyrzeczeń Dzieci Maryi i błogosławieniem medalików dzieci z kl. II.
W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę po Roratach modlitwy Apostolstwa Dobrej Śmierci.


Wigilijne Dzieło Pomocy

Jak co roku w Adwencie jesteśmy zaproszeni do nabycia świec na stół wigilijny. Dochód z ich sprzedaży jest wielkim wsparciem dla dzieła Caritas w pomaganiu biednym. Świece można nabyć przez cały Adwent po Mszach świętych niedzielnych.