Informacje parafialne

          Na tej stronie znajdują się ważniejsze ogłoszenia dotyczące życia parafii. Jeżeli jesteś parafianinem, nie musisz już zaglądać do gablotki przy kościele. Częściowo w tej witrynie znajdą się informacje, których musiałbyś tam szukać. Gablotka przyszła do Ciebie! :-)Wersja gazetki nr 302 do druku
„Totus Tuus” – „Jestem bardzo w rękach Bożych”

te prawdy – drogowskazy w życiu Błogosławionego Jana Pawła II
niech przypominają o bardzo już bliskiej Kanonizacji.
Pomnaża ona tegoroczną radość Wielkanocy i potęguje moc śpiewanego „Alleluja”!

W roku pogłębienia naszej wiary w Syna Bożego
i w Metropolitalnym Roku Rodziny,
przeżywanie Tajemnicy Paschalnej
niech umacnia wszystkie starania,
by nasze człowieczeństwo i zaangażowanie dla dobra bliźnich
było opromienione światłem i łaską Chrystusa Zmartwychwstałego.
To On, Zwycięski Pasterz prowadzi nas do bram nieba –
niech ta droga będzie pełna radości, pokoju, sił do dobra
oraz ludzkiej życzliwości.

wszystkim Parafianom i Gościom,
najlepsze życzenia
składa
ks. Marcin Ogiolda

Szczedrzyk, Wielkanoc 2014

Porządek nabożeństw:NIEDZIELA
WIELKANOCNA
20.04.2014
7.30 (niem.) za ++ rodziców Agnieszkę i Ericha Feliks, + brata Adriana, ++ dziadków i ++ z pokrew.
10.00 dziękcz. w 50 roczn. ślubu Marii i Tomasza Joniec – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci
15.15 nieszpory wielkanocne
16.00 1) dziękcz. z ok. 18 urodzin Anny – z prośbą o dary Ducha Świętego, zdrowie i błog. Boże w rodzinie
2) za roczne dziecko: Eliza Czyrnia, za rodziców i chrzestnych
PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY
21.04.2014
7.30 dziękcz. w 45 roczn. ślubu Kazimiery i Mieczysława Frydel – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
10.00 dziękcz. z ok. 60 urodzin Teresy – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci oraz za + męża Jana
12.00 pogrzeb: + Werner Wiesberg (l.74) z ul. Opolskiej
16.00 za + męża i ojca Gintra Piekorz, ++ rodziców Agnieszkę i Leona Król, ++ teściów, ++ braci, szwagrów i szwagierki, za ++ z pokrew. Piekorz – Król
WTOREK
22.04.2014
18.00 za + męża i ojca Gintra Jantos – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
Różaniec za młode pokolenie, rodziny i o powołania
ŚRODA
23.04.2014
7.00 dziękcz. w 25 roczn. ślubu Ireny i Huberta – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
16.00 za ++ rodziców Gertrudę i Augustyna Pruski oraz Marię i Pawła Wieczorek, + siostrzenicę Annę, + brata Erwina, za ++ dziadków
CZWARTEK
24.04.2014
18.00 dziękcz. w 30 roczn,. ślubu Gabrieli i Helmuta – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach córek oraz za + syna Romana
PIĄTEK
25.04.2014
7.00 za + mężą Jana, ++ rodziców Zofie i Józefa Orlik, ++ teściów, + brata Helmuta, + siostrę Gertrudę, za + z pokrew. Orlik – Klyk
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.15 procesja błagalna o urodzaje ziemskie
18.00 dziękcz. za otrzym. łaski – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Kotula i w rodzinach synów
SOBOTA
26.04.2014
8.00 za ++ rodziców Łucję i Teodora Plotnik, + siostrę Gertrudę, ++ rodziców Joniec, + Marię Juraszek, jej + męża, + Gintra Buhl, za ++ z pokrew. Joniec – Plotnik – Buhl/TD>
18.00 za + męża i ojca Józefa Buhl, za ++ z pokrew. Buhl – Halupczok
NIEDZIELA
II WIELKANOCNA
Miłosierdzia Bożego
27.04.2014
7.30 (niem.) za + męża i ojca Stefana Główka, + córkę Stefanię i jej + męża Karola Buchmin, za ++ rodziców i teściów Wiesiolek – Główka
9.15 dziękcz. za otrzym. łaski – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Ludwika Wencke oraz przez wstaw. św. Jana Pawła II w pewnej int. o przemianę życia
15.15 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – dziękczynienie za kanonizację
16.00 za + syna Rafała, ++ rodziców Annę i Franciszka Halupczok, ++ dziadków, za ++ z pokrew. Halupczok – Młotek
PONIEDZIAŁEK
28.04.2014
7.00 za + żonę Marię Loch w 4 roczn. śmierci
WTOREK
29.04.2014
18.00 dziękcz. za otrzym. łaski i dobrodziejstwa – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
Różaniec za młode pokolenie, rodziny i o powołania
ŚRODA
30.04.2014
7.00 ----------
16.00 dziękcz. z ok. 75 urodzin Gertrudy – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie oraz za + męża Gerharda
CZWARTEK
1.05.2014
17.15 nabożeństwo majowe – Godzina święta
18.00 dziękcz. za otrzym. łaski z ok. 50 urodzin Huberta i 18 urodzin Justyny – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
WIELKI
PIĄTEK
2.05.2014
7.00 w int. czcicieli Najśw. Serca P. Jezusa – o powołania – za dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 dziękcz. w 30 roczn. ślubu Małgorzaty i Joachima – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
SOBOTA
NMP Królowej Polski
3.05.2014
8.00 w int. Ojczyzny oraz o światło Ducha Świętego dla tegorocznych maturzystów
14.00 Msza św. ślubna: Langner – Pytel
18.00 przez wstaw. św. Floriana w int. mieszkańców Antoniowa
NIEDZIELA
III WIELKANOCNA
4.05.2014
7.30 (niem.) za + Teresę Halupczok, za ++ z rodziny Halupczok – Kulik
10.00 I-sza Komunia święta – w int. dzieci oraz ich rodzin
15.15 nabożeństwo majowe – Koronka do Miłosierdzia Bożego
16.00 za ++ rodziców Tomasza i Gertrudę Wiora, + męża Ericha, za ++ z rodzin Wiora – Hadasch – DudaNasze życie parafialne

Bóg zapłać za ofiary składane dziś na remont organów. Jutro kolekta na KUL.
O godz. 15.15 uroczyste nieszpory wielkanocne.
W Poniedziałek Wielkanocny niedzielny porządek Mszy św. – bez nieszporów.
Przed kanonizacją bł. Jana Pawła II i w ramach Oktawy Wielkanocnej zachęta do obecności na Mszy św. i przyjmowania Komunii świętej.
We wtorki po Mszy św. modlitwa różańcowa za młode pokolenie, za rodziny i o powołania – także z naszej parafii.
W środy o godz. 16.00 Msza św. szkolna.
W czwartek o godz. 16.00 próba dzieci przed I-szą Komunią świętą.
W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 17.15 procesja błagalna o urodzaje ziemskie ku czci św. Marka.
W przyszłą niedzielę druga Msza św. będzie już o godz. 9.15 (aby można uczestniczyć w uroczystości kanonizacyjnej), a o godz.15.15 nabożeństwo dziękczynne.
W następnym tygodniu:
Bóg zapłać za ofiary składane na Caritas Diecezji Opolskiej.
W przyszłą niedzielę kolekta na Diecezję i Seminarium.
Dziś o godz. 15.15 nabożeństwo dziękczynne za kanonizację Jana Pawła II – z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W czwartek o godz. 17.15 I-sze nabożeństwo majowe – z Godziną świętą.
Starajmy się jak najczęściej uczestniczyć w nabożeństwach majowych.
Zachęta do udziału w Mszy św. i przyjęcia Komunii św. w I-szy piątek miesiąca.
W sobotę urocz. NMP Królowej Polski – Msza św. w int Ojczyzny, a także za tegorocznych maturzystów o godz. 8.00.
Po niej śpiewamy Godzinki ku czci NMP Niepokalanej.

********************************************

Przed Kanonizacją dwóch wielkich papieży Cały wielkanocny tydzień Oktawy, który jest jednym wielkim świętowaniem Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego, niech będzie dla każdego z nas, dla naszych rodzin i dla całej parafii przygotowaniem do głębokiego przeżycia niedzielnej Kanonizacji. Aby umożliwić duchowy udział przed ekranem TV nasza parafialna Msza św. w niedzielę, 27.04. będzie już o godz. 9.15.
O przygotowaniu modlitewnym do Kanonizacji w Opolu można przeczytać na afiszu w gablotce. Tam też jest umieszczony program diecezjalnych dni dziękczynienia. Naszą parafialną wdzięczność za dar Kanonizacji będziemy przeżywać w tę uroczystą niedzielę (27.04.) podczas popołudniowego nabożeństwa o godz. 15.15.

********************************************

Rada Sołecka i Sołtys wsi Szczedrzyk oraz władze innych miejscowości naszej parafii
życzą wszystkim Parafianom i Gościom błogosławionych świat Wielkiej Nocy.

Vorstand der DFK Szczedrzyk und Pustków
wunscht allen Mitgliedern und Freunden ein gesegnetes Osterfest.