Informacje parafialne

          Na tej stronie znajdują się ważniejsze ogłoszenia dotyczące życia parafii. Jeżeli jesteś parafianinem, nie musisz już zaglądać do gablotki przy kościele. Częściowo w tej witrynie znajdą się informacje, których musiałbyś tam szukać. Gablotka przyszła do Ciebie! :-)Wersja gazetki nr 311 do druku
Krzyż Zmartwychwstałego Pana – drzewem naszego zbawienia

Chwalebny Krzyż Zmartwychwstałego Pana
Jest drzewem mojego Zbawienia
On moim pokarmem, On moją rozkoszą
W Jego korzenie wrastam, w Jego gałęziach odpoczywam
Jego rosa mnie ożywia, Jego powiew mnie orzeźwia
W Jego cieniu postawiłem swój namiot
On w głodzie jest pokarmem
W pragnieniu – źródłem wody
Moim okryciem nagości
Stroma ścieżka – moja wąska droga – drabina Jakuba
Łoże miłości gdzie nas poślubił Pan.

(hymn starochrześcijański)

Te głębokie słowa powinny stać się treścią i pieśnią życia każdego z nas, dlatego warto dobrze wykorzystać – do przemyślenia i do osobistej modlitwy – postawioną nam w dzisiejszą niedzielę przed oczy duszy Tajemnicę Krzyża. Niech pomogą do tego słowa, które Ojciec Święty Franciszek, w lipcu 2013 roku, mówił do młodych całego świata w Rio de Janeiro: „Nikt nie może dotknąć Krzyża Jezusa nie pozostawiając na nim czegoś z siebie i nie niosąc czegoś z Krzyża Jezusa w swoim życiu … na drogach swego życia człowiek nigdy nie jest sam – zawsze obecny jest z nami Jezus, który umiłował każdego z nas aż do śmierci na krzyżu … Oto Jezus ze swym krzyżem przemierza nasze drogi, aby wziąć na siebie nasze lęki, nasze problemy, nasze cierpienia, nawet te najgłębsze. Poprzez krzyż Jezus jednoczy się z milczeniem ofiar przemocy, które nie mogą już wołać, zwłaszcza niewinnych i bezbronnych. Wraz z krzyżem Jezus łączy się: z rodzinami, które zmagają się z trudnościami, które opłakują stratę swoich dzieci lub cierpią, widząc, jak padają one łupem sztucznych rajów, takich jak narkotyki … ze wszystkimi ludźmi cierpiącymi z powodu głodu w świecie, w którym każdego dnia wyrzuca się tony żywności … z tymi, którzy cierpią prześladowanie z powodu wyznawanej religii, idei lub po prostu z powodu koloru skóry … z wieloma młodymi, którzy utracili zaufanie do instytucji politycznych, czy też stracili wiarę w Kościół, a nawet w Boga z powodu braku konsekwencji chrześcijan i sług Ewangelii.
W Krzyżu Chrystusa jest cierpienie, ludzki grzech, w tym i nasz, a On przyjmuje wszystko z otwartymi ramionami, bierze na siebie nasze krzyże i mówi nam: Odwagi! Nie jesteś sam, które je niesiesz! Niosę je wraz z tobą. To Ja pokonałem śmierć i przyszedłem, aby dać ci nadzieję, aby dać ci życie (por. J 3,16).”
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
żeś przez Krzyż i mękę swoją odkupił świat!Porządek nabożeństw:
NIEDZIELA
Podwyższenie Krzyża Świętego
14.09.2014
7.30 (niem.) za ++ rodziców Jana i Franciszkę Bonk,++ siostrę Annę i brata Antoniego, za ++ rodziców Jana i Agnieszkę Lauer, ++ braci i siostry
10.00 dziękcz. w 25 roczn. ślubu Eweliny i Joachima – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
15.15 nieszpory niedzielne
16.00 w int. członków Apostolstwa Dobrej Śmierci
PONIEDZIAŁEK
15.09.2014
7.00 w int. grup modlitewnych „Margaretki”
11.00 Msza św. ślubna: Frasek – Wańczyk
WTOREK
16.09.2014
18.00 1) za + córkę Edith (w dniu urodzin), ++ z rodzin Libor – Chlebosz i ++ z pokrew., za ++ rodziców Marię i Mariana Bejnarowicz i ++ z rodzin Kiżuk – Bejnarowicz
2) dziękcz. za sakram. Małżeństwa w 1 roczn. ślubu Justyny i Ryszarda – z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę NMP oraz zdrowie, także dla rodziców z obu stron
Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania
ŚRODA
17.09.2014
7.00 za + męża Alojzego Pańczyk, ++ syna Krzysztofa i synową Edytę, za ++ rodziców Łucję i Józefa Gwiozda, ++ braci i szwagierkę Gizelę, za ++ z pokrew. Gwiozda – Pańczyk
13.00 Msza św. ślubna: Loch – Stawiarski
16.00 do B.Op. za żyjących i zmarłych z rodzin Frasek – Wańczyk
CZWARTEK
18.09.2014
18.00 za + męża Ryszarda Sodzawiczny, + syna Krzysztofa, + Danutę Rozkosz, za ++ z pokrew. Sodzawiczny – Loch
PIĄTEK
19.09.2014
7.00 za + Ks. Ryszarda Hüllera (+1992) i + Ks. Stefana Gruszkę (+2014)
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 za ++ rodziców Teodora i Elżbietę, + brata Huberta i ++ dziadków
SOBOTA
20.09.2014
8.00 za + matkę Franciszkę, poległego ojca Józefa, + bratową Irenę i ++ z pokrew.
18.00 za ++ Mariannę i Stefana Kensy, 2 ++ synów, ++ Teresę i Jana Mikolas, + Marię Syga – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinie córki
NIEDZIELA
XXV zwykła
21.09.2014
7.30 (niem.) za + brata Adriana, ++ rodziców Agnieszkę i Ericha Feliks
10.00 dziękcz. z ok. 18 urodzin Karoliny – z prośbą o dary Ducha Świętego, zdrowie i błog. Boże
15.15 nieszpory niedzielne
16.00 za + męża i ojca Alfonsa Wiesbach, jego ++ rodziców i brata, + matkę Marię Sekulla i ++ z pokrew.
PONIEDZIAŁEK
22.09.2014
7.00 za + męża Józefa Kanz, ++ rodziców Marię i Izydora Pańczyk, + brata Jerzego i ++ dziadków – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
WTOREK
23.09.2014
18.00 za ++ rodziców Justynę i Augusta Jaguś, ++ braci Henryka i Józefa, ++ dziadków, za ++ z pokrew. Jaguś – Pasoń
Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania
ŚRODA
24.09.2014
7.00 za + matkę Anielę Janikuła w 10 roczn. śmierci, ++ dziadków Janikuła – Rogowski – Brzezina, za + dziadka Reinholda Wyrwich
16.00 za ++ ojców Pawła Wiesiołek i Józefa Ledwoch, za ++ z pokrew. Wiesiołek – Moch – Ledwoch – Mazur
CZWARTEK
25.09.2014
18.00 dziękcz. – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Gerharda Panczyk i w rodzinach synów
PIĄTEK
26.09.2014
7.00 za + żonę Gertrudę Konieczko, ++ rodziców Teofila i Łucję, za + teściową Klarę
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 za + brata Wernera w 2 roczn. śmierci
SOBOTA
27.09.2014
8.00 za ++ rodziców Mateusza i Marię Wiesiołek, ich ++ córki Elżbietę i Florentynę, ++ synów Bernharda, Gerharda, Leonarda i Wilhelma, + bratową Łucję, + siostrzeńca Reinera i ++ z pokrew.
13.00 (własny ksiądz) dziękcz. w 25 roczn. ślubu Jolanthe i Waldemara – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
18.00 1) za + męża i ojca Helmuta Piechota, ++ rodziców Konstantynę i Piotra Mateja, ++ z pokrew. Piechota – Mateja – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach wnuków
2) dziękcz. z ok. 85 urodzin Jana – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
NIEDZIELA
XXVI zwykła
28.09.2014
7.30 (niem.) dziękcz. za otrzym. łaski w int. rodziny Mielniczek – z prośbą o zdrowie i błog. Boże, także w rodzinach synów
10.00 za zmarłych, poległych i zaginionych z Niwek
15.15 nieszpory niedzielne
16.00 za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Niesłony oraz Albinę i Józefa Czok, + brata Georga Maksa i ++ z pokrew. – o zdrowie i błog. Boże w rodzinieNasze życie parafialne

Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafialne. Za tydzień kolekta na budowę kościołów.
O godz. 15.15 nieszpory niedzielne.
We wtorek po Mszy św. różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania.
W środę o godz. 16.00 Msza św. szkolna.
Po tej Mszy św. krótkie spotkanie organizacyjne rodziców dzieci z kl. II.
W czwartek święto Patrona młodzieży, św. Stanisława Kostki. Zaproszenie na Mszę św. o godz. 18.00, podczas której będzie przyjęcie kandydatów do grona ministrantów.
W piątek o godz. 7.00 Msza św. za + Ks. Stefana Gruszkę – bywał w naszej parafii.
W sobotę od godz. 10.00 Pielgrzymka Narodów do Maria Hilf w Czechach.
Można w tym tygodniu zgłaszać jubileuszowe intencje mszalne na rok 2015 – w poniedziałek, środę i piątek: 8.00 – 9.30, we wtorek i w czwartek: 16.00 – 17.30.
W następnym tygodniu (po 21.09.):
We wtorek po Mszy św. różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania.
Msza św. szkolna w środę o godz. 16.00.
Przypomnienie młodzieży o udziale w Mszy św. w tygodniu.
W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Przyjmowanie intencji mszalnych na rok 2015 w tym tygodniu – w poniedziałek, czwartek i piątek: 8.00 – 9.30, w czwartek i piątek: 16.00 – 17.30 i po Mszy św.


Dekanalne spotkanie młodzieży

W związku z świętem Patrona młodych św. Stanisława Kostki zaproszenie całej młodzieży (od gimnazjalistów po studiujących i pracujących) na duszpasterskie spotkanie – w piątek, 19. 09. br. w Ozimku – od godz. 19.00. Zakończenie Mszą św. o godz. 21.00. Obowiązkowo niech pojadą gimnazjaliści – będzie to rozpoczęcie tegorocznych przygotowań do Bierzmowania. Niech zgłoszą się ci, którzy nie mają czym dojechać.


Pielgrzymka Dzieci Maryi

Wszystkie marianki zaproszone są na doroczną Pielgrzymkę na Gorę św. Anny – w dniach 10 – 12 października br. Chętne do tego pielgrzymowania marianki z naszej parafii niech zgłoszą się w najbliższym tygodniu.


Parafialna Pielgrzymka jesienna na Svaty Kopecek

Planowana jest na dzień 29 września (poniedziałek). W programie, razem z tym czeskim sanktuarium niedaleko granicy, przewidziane jest zwiedzanie Ołomuńca.
Zgłoszenia przyjmuje p. Bernadetta Golomb – tel. 660884014.