Informacje parafialne

          Na tej stronie znajdują się ważniejsze ogłoszenia dotyczące życia parafii. Jeżeli jesteś parafianinem, nie musisz już zaglądać do gablotki przy kościele. Częściowo w tej witrynie znajdą się informacje, których musiałbyś tam szukać. Gablotka przyszła do Ciebie! :-)Wersja gazetki nr 374 do druku
„Wybieram życie”

To wezwanie jest hasłem przewodnim tegorocznego Dnia Świętości Życia. Od lat przeżywamy go 25 marca, w dniu Zwiastowania, pod duchową opieką Niepokalanej Dziewicy Maryi, która Bogu powiedziała swoja „Tak”, gdy usłyszała, że ma być Matką Syna Bożego, Zbawiciela świata. Ona jest wzorem otwarcia się na nowe życie, Ona jest Oddychającym Tabernakulum, w którym mieszkał Bóg, Ona jest Żywą Monstrancją noszącą w sobie Boga.
Jezus, najsłodszy owoc Bożego Miłosierdzia, pod sercem Matki utożsamia się z najmniejszymi i bezbronnymi dziećmi, utkanymi przez Stwórcę w łonach swych matek. Tę tajemnicę nowego życia, to swoiste „sacrum” trzeba ze wszystkich sił chronić, jako Boży skarb. „Wybieram życie” – to wezwanie do dawania świadectwa za życiem w każdej sytuacji, we wszystkich trudnościach i cierpieniach fizycznych i duchowych. Nie lękajmy się nigdy słowem i czynem mówić Bogu i światu: wybieram życie.
To świadectwo za życiem jest tym ważniejsze, że współczesny świat – niestety, także w postawach ludzi ochrzczonych – bardzo głośno woła przeciwko życiu i przeciwko Bogu, który przez dar stworzenia i odkupienia jest jego źródłem i celem. Jak inaczej odczytać „czarne marsze” i hasła kobiet domagających się swoistej „wolności”? Co można myśleć o nieformalnych związkach młodych ludzi, którym ani dziecka, ani stabilizacji życiowej, ani pomocy Pana Boga do „szczęścia” nie trzeba?
Postawa „wybieram życie” może się realizować w kilku wymiarach. Może to być jednoznaczna postawa za życiem – od przyjętego z radością nowego życia w rodzinie, przez dobre rady dawane innym w chwilach trudności, aż po przypominanie o wartości życia w ramach różnych rozmów na ten temat. Może to być usilna modlitwa w intencjach obrony życia – jesteśmy wtedy apostołami świętości życia i budowniczymi cywilizacji miłości. Warto pamiętać, że wszelkie dobro rozpoczyna się zawsze od modlitwy.
Może to też być włączenie się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wtedy przez dziewięć miesięcy odmawiamy dziesiątkę różańca świętego i specjalną modlitwę za dziecko zagrożone śmiercią, którego imię zna tylko Bóg. Święto Zwiastowania jest dobrym dniem dla rozpoczęcia takiej nowenny. Na stoliku w kościele są na ten temat odpowiednie materiały. Trzeba wybierać życie!
Porządek nabożeństw:
NIEDZIELA
II Wielkiego Postu
12.03.2017
7.30 (niem.) za ++ rodziców Anastazję i Fryderyka Kannenberg, + brata Kurta, + Maksymiliana i jego + żonę Gertrudę Spyra
10.00 ----------
15.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – zmiana tajemnic Żywego Różańca
16.00 za + matkę Helgę Kotula, jej + męża Pawła, + ojca Franciszka, ++ dziadków Emilię, Piotra i Franciszka Loch, za ++ teściów Jana i Zofię Obstój, za ++ z pokrew.
PONIEDZIAŁEK
13.03.2017
7.00 w int. Ojca Świętego Franciszka w rocznicę wyboru
18.00 nabożeństwo fatimskie (świece!)
WTOREK
14.03.2017
18.00 ----------
Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania
ŚRODA
15.03.2017
8.00 ----------
16.00 za + żonę i matkę Annę Czech, za ++ rodziców i ++ z rodzin Czech – Niesłony
CZWARTEK
16.03.2017
18.00 za + matkę Martę Gajewski, jej 2 ++ mężów i 2 ++ synów, za ++ teściów Konrada i Marię Kampa, ++ szwagierki i szwagrów, ++ dziadków Hyla – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci
PIĄTEK
17.03.2017
7.00 ----------
Droga Krzyżowa
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.15 Droga Krzyżowa
18.00 za ++ rodziców Jana i Agnieszkę Buhl, + męża Piotra Mateja, + brata Józefa, za ++ bratową i teściów, za ++ z pokrew. Mateja – Buhl – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci
SOBOTA
18.03.2017
8.00 za + Ignacego Willenhart w 1 roczn. śmierci
18.00 za ++ rodziców Franciszka i Annę, + syna Rafała Halupczok, ++ dziadków, za ++ z rodzin Halupczok – Młotek
NIEDZIELA
III Wielkiego Postu
19.03.2017
7.30 i>(niem.) za + Victorię Jagusch w 4 roczn. śmierci
10.00 za + męża Karola, ++ rodziców Marię i Piotra Kostka, ++ teściów Feliks, za ++ z pokrew. Aust – Kostka – Kensy – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci
15.15 Gorzkie Żale – z kazaniem pasyjnym
16.00 za + matkę Zofię Stawiarską (z ok. urodzin), za + ojca Józefa, + teścia Juliana, za ++ z rodzin Panic – Stawiarski
PONIEDZIAŁEK
20.03.2017
7.00 w int. czcicieli św. Józefa
WTOREK
21.03.2017
18.00 za + rodziców Anastazję i Józefa Gryc, + ciotkę Ludwinę, + brata Franciszka, + bratową Małgorzatę, ++ dziadków i ++ z pokrew. Jaguś – Gryc
Różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania
ŚRODA
22.03.2017
7.00 ----------
16.00 ----------
CZWARTEK
23.03.2017
18.00 za + (za granicą) Huberta Golomb w 30 dniu po śmierci
PIĄTEK
24.03.2017
7.00 ----------
Droga Krzyżowa
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.15 Droga Krzyżowa
18.00 ----------
SOBOTA
25.03.2017
8.00 za + matkę Julię Willenhart w roczn. śmierci, jej + męża Ignacego, za ++ teściów Helenę i Józefa Kansy
18.00 za + żonę i matkę Teresę, + ojca Jerzego, ++ teściów Marię i Alfreda, za ++ z pokrew.
NIEDZIELA
IV Wielkiego Postu
26.03.2017
7.30 (niem.) za + męża i ojca Eryka Jagos, ++ rodziców Piotra i Konstantynę Mateja, ++ Piotra i Joannę Jagos, 2 ++ braci i ++ z pokrew. – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci oraz wnuków
10.00 za roczne dzieci: Alicja Kubus i Michał Halupczok – za rodziców i chrzestnych
15.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
16.00 za roczne dziecko: Oliwia Janikuła – za rodziców i chrzestnychZaproszenie Rady Sołeckiej

- na spotkanie z Ks. Prof. Andrzejem Hanichem z Instytutu Śląskiego i proboszczem w Prószkowie, który przybliży tematykę kuchni śląskiej opracowaną w jego książkach. Można będzie te książki nabyć.


Apel koła DFK

Zarząd koła DFK Szczedrzyk – Pustków zachęca wszystkich, aby przyłączyli się do zbiórki artykułów higienicznych dla Domów Dziecka na terenie województwa opolskiego. Dary można przynosić do biura DFK w niedziele w godz. 11.00 – 12.00 lub do p. Klausa Leschik. Można też przekazać pieniądze na ten cel.


Nasze życie parafialne

Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafialne, a przed kościołem na pomoc misjom w ramach akcji „Ad gentes”.
Za tydzień kolekta na remonty i konserwację obiektów sakralnych w Diecezji.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.15 – zmiana tajemnic Żywego Różańca.
W poniedziałek o godz. 18.00 nabożeństwo fatimskie – pamiętajmy o świecach.
We wtorek po Mszy św. różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania.
W środę o godz. 16.00 Msza św. szkolna z Drogą Krzyżową dla dzieci.
Po niej (godz. 17.00) spotkanie dla rodziców dzieci z kl. III – przed I-szym przyjęciem sakramentu Pokuty.
W czwartek po Mszy św. wieczornej (godz. 18.45) na plebanii katecheza dla chętnych spośród dorosłych i młodzieży – można przygotować interesujące kogoś tematy.
W piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa po Mszy św. porannej i o godz. 17.15.
W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Od piątku (godz. 18.00) w kościele w Ozimku nauki przedślubne.
W najbliższym czasie jest wiele wolnych intencji mszalnych – można zamówić.
W gablotce są informacje o szkołach katolickich.
Prośba o modlitwy w int. Agnieszki – za dwa tygodnie wylatuje do Indii.

(w tygodniu po 19.03.):
Bóg zapłać za ofiary na remonty i konserwację obiektów sakralnych w Diecezji.
O godz. 15.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
O godz. 17.00 w świetlicy spotkanie z Ks. Prof. A. Hanichem o kuchni śląskiej.
W poniedziałek uroczystość św. Józefa – pamiętajmy o Mszy św.
We wtorek po Mszy św. różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania.
W środę Msza św. szkolna o godz. 16.00 z Drogą Krzyżową dla dzieci.
W piątek po Mszy św. porannej i o godz. 17.15 Droga Krzyżowa.
O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę święto Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętośći Życia.
W niedzielę, 26.03. o godz. 17.00 w kościele spotkanie organizacyjne przed czerwcową Pielgrzymką do Czech, Bawarii i Austrii. Można się jeszcze zapisać.


Papieska Intencja Ewangelizacyjna na marzec 2017
(ważne dla członków Żywego Różańca)

Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.


Korekta prośby o 1% z podatku na cele publiczne

Ksiądz Biskup informuje, że z przyczyn formalno – administracyjnych nie można jeszcze przekazać 1% podatku na pomoc dla katedry.
Można dla Caritas na sprzęt dla chorych w domach – numer KRS 0000290982.


Zaproszenie na katechezę parafialną

Dla pogłębienia wiedzy religijnej i szukania odpowiedzi na nurtujące pytania, dorosłych i młodzież zapraszam na plebanię w czwartek, 16 marca o godz. 18.45. Można będzie zaproponować, o czym chcielibyśmy się więcej dowiedzieć.